Випущено пакет оновлень 7.10.038

Доопрацювання в пакеті оновлень 7.10.038

 (скачати оновлення)

 

Грошові засоби

Доопрацювання

 1. СОІД №1244832. Реалізовано Додаток 4 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів: Типова форма №КО-3 - FR avs Журнал реєстр. касових док. №КО-3 R451_018.RPF; типова форма №КО-3а- FR Журнал реєстрації №КО-3а RA65_007.RPF; FR Журнал реєстрації №КО-3а R288_005.RPF

Облік договорів

Доопрацювання

 1. СОІД №1251186, 1251060. Звіти. У зв'язку з прийняттям нових csv-шаблонів реалізовано звіт R302_006 FR Експорт для Є-дата (зі змінами 2018). Докладну інструкцію до звіту можна знайти в терміновому повідомленні СОІД №1254618.

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання

 1. Реєстр зобов’язань. Додано звіти для друку та експорту в dbf-файл 1364 FR Реєстр фінансових зобов’язань (01/01/17) з експортом в dbf (RD64_001.RPF) та 1330 FR Реєстр зобов’язань (01/01/17) з експортом в dbf (RD30_002.RPF).

Головна книга

Доопрацювання

 1. СОІД №1254000. Бухгалтерська довідка Ф1. Додані звіти 131 FR «Бухгалтерська довідка (бюджет) без аналітики СЕ» і 131 FR «Бухгалтерська довідка (бюджет) з аналітикою СЕ».
 2. СОІД №1263642. Меморіальні ордери. Переведені на українську мову форми звітів меморіальних ордерів 1-17.
 3. СОІД №1287678. Регламентована звітність. У розділ шаблонів 05 «Річна бухгалтерська звітність бюджет UA» додано шаблон з кодом «дод.15». Реалізовано звіт 372 FR «Дод.15. Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету. Наказ №44».
 4. СОІД №1287720. Регламентована звітність. У розділ шаблонів 04 «Квартальна бухгалтерська звітність бюджет UA» додано шаблон з ко дом «дод.17». Реалізовано звіт 372 FR «Дод 17. Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків. Наказ №44».
 5. СОІД №1249440. Регламентована звітність. У вікні «Параметри розрахунку чарунки» додано параметр «Приховувати стр. при 0-й сумі».
 6. СОІД №1243776. Регламентована звітність. У вікно «Параметри розрахунку чарунки» в поле «Період розрахунку» доданий «Аналогічний» період.
 7. СОІД №1240266, 1238082, 1240350. Регламентована звітність. Додані системні шаблони 3-дс, 4-дс, 5-дс, Перевірка показників. Реалізовані форми звітів «FR 3-дс Звіт про рух грошових коштів» (R372_089.RPF), «FR 4-дс Звіт про власний капітал» (R372_091.RPF), «FR 5-дс Примітки до річної фінансової звітності» (R372_092.RPF).
 8. СОІД №1244316. Регламентована звітність. Оновлено шаблон 2-дс. У звіті «FR 2-дс Звіт про фінансові результати» (R372_222.RPF) реалізовано заповнення колонки «За аналогічний період попереднього року» з шаблону.
 9. СОІД №1245696, 1245834. Регламентована звітність. Оновлені звіти «FR Ф1 Баланс 2016 zdі UA» (R372_127.RPF), «FR Ф1м,Ф2м Фін.звіт суб'єкта мал. підприємництва zdі UA 2016 CE» (R372_155.RPF), «FR Ф2 Звіт про фінансові результати zdі UA 2016 СЕ» (R372_128.RPF), «FR Ф3 Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)» (R372_173.RPF), «FR Ф4 Звіт про власний капітал UA NEW» (R372_043.RPF), «FR Ф5 ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ UA 2016» (R372_044.RPF).
 10. СОІД №1254342. Регламентована звітність. Реалізований експорт звіту FR Ф№4-1 д,м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Наказ №712(XML) (R372_331.RPF) в форматі *xml.
 11. СОІД №1331028. Регламентована звітність. Реалізовано системні шаблони 2 інвест кв і 2 інвест рік, звіти FR Капітальні інвестиції(кв) R372_374 та FR Капітальні інвестиції (річн) R372_375.

Фінансове планування та аналіз

Доопрацювання

 1. СОІД №1326348, 1325898, 1327116. Кошторис і план асигнувань. Реалізувати запис зміна при додаванні або видаленні нового коду КПКВ для організації мережі. Експорт змін для казначейства.
 2. СОІД №1324968. Кошторис і план асигнувань. Реалізована можливість формування мережі організацій за довідником структурних одиниць. Для цього потрібно встановити в модулі Налаштування підсистеми Фінансове планування, на закладці Параметр Структура мережі за довідником структурних одиниць. У Настройці підсистеми, на закладці Параметри доданий новий параметр:
  Код розпорядника верхнього рівня відповідає:
  - коду одержувача поточного підприємства (структурної одиниці);
  - коду розпорядника верхнього рівня поточного підприємства (структурної одиниці);
  - вводиться вручну.
  У перших двох код підставляється. якщо введена запис поточного підприємства (структурної одиниці), в третьому завжди поле заповнюється вручну.
 3. СОІД №1293690. Кошторис і план асигнувань. Доопрацьовано ведення історії змін до мережі розпорядників бюджетних коштів.
 4. СОІД №1281672. Кошторис і план асигнувань. Реалізована можливість ввести кілька Мережа з різних КВК на одному підприємстві.
 5. СОІД №1325826. Кошторис і план асигнувань. Доданий параметр Статус (Чернетка / Затверджено) в документ Довідка змін до кошторисів.
 6. СОІД №1328814. Кошторис і план асигнувань. Доданий параметр Статус (Чернетка / Затверджено) в документ Реєстр розподілів.
 7. СОІД №1266036. Кошторис та план асигнувань. Всередині деталізації кошторису спеціального фонду скорочене найменування довідника Джерела фінансування замінено на повне.
 8. СОІД №1272486. Кошторис та план асигнувань. Оновлено довідник територіальних казначейств.

Заробітна плата

Доопрацювання

 1. СОІД №1334910. Модуль Єдиний соціальний внесок. Згідно наказу МФУ від 15.05.2018р. №511 «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» створено новий звіт з ЄСВ. Виконано наступні доопрацювання:
  • В таблицю 1 додано показник 3.2.1, який заповнюється розрахунковою величиною 22% на суми заробітної плати, нарахованої працюючим особам з інвалідністю.
  • В таблицю 5 додані поля:
   -          12. Професійна назва роботи,
   -          13. Код ЗКППТР,
   -          14. Код класифікатора професій,
   -          15. Посада,
   -          16. Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно- правових відносин, переведення на іншу посаду,
   -          19.Військове звання.
   Нові поля заповнюються з відповідних полів довідника посад, документів – наказів про прийом, звільнення, надання відпусток по догляду, лікарняних, закладки ЦПХ особового рахунку працівника, даних про військовий облік. Додано відображення дат переводу працівників на іншу посаду.
  • В таблицю 6 додано тип нарахувань 14, який формується у разі проведення донарахувань ЄСВ до мінімальної зарплати за попередні періоди по звільненим працівникам.
  • У формі налаштування звіту з ЄСВ на закладці «Відпустки» додана група лікарняних для можливості вибору видів оплат, які відображають звільнення працівника від роботи згідно з довідкою про тимчасове звільнення від роботи по догляду за хворою дитиною, вказані види оплат будуть відображені у таблиці 6 у графі «Кількість календарних днів без збереження заробітної плати».
  • Створена нова форма експорту Форма J3000412(з 08.2018)
 2. СОІД №1330422. Модуль Єдиний соціальний внесок. Записи про причини звільнення в таблиці 5 звіту ЄСВ виводяться з посиланням на відповідну статтю, пункт закону, за умови, що в налаштуваннях зарплати в довіднику «Причини звільнення» заповнене поле «Класифікатор ПФУ». Для працівників за договором ЦПХ у місяці закінчення договору в таблиці 5 звіту ЄСВ буде виводитися «ст.846 ЦКУ».
 3. СОІД №1332660. Модуль Довідка «Форма 1ДФ». Реалізовано коректне відображення доходів, які оподатковуються сукупно протягом року в розмірі, який не перевищує суми доходу, визначеної відповідно до п.164.4.1 ПКУ (види оплат, внесені в таблицю 2 в налаштуванні ПДФО).
 4. СОІД №1264164. Реалізовано алгоритм розрахунку індексації середнього заробітку при розрахунку відпустки для випадків, коли оклад працівникові підвищено у зв'язку зі зміною посади (аб.3 п.10 Постанови №100). У розділі «Призначення і переміщення» особового рахунку працівника доданий параметр «Зміна окладу за посадою (середній заробіток до зміни окладу не індексується)». При ВКЛюченому параметрі коефіцієнти індексації, розраховані до зміни посади, не застосовуватимуться при обчисленні середньої заробітної плати для оплати відпустки. У разі наступного підвищення окладу працівника, за умови що ВКЛючений параметр «Індексувати заробіток відповідно до зміни окладу/ тарифу», коефіцієнт індексації середнього заробітку буде застосований починаючи з дати переводу на нову посаду.
 5. СОІД №1333056. Види оплат за МР 39 «Щомісячна премія», які внесені в постійні нарахування особового рахунку працівника або по підприємству і розрахунок проводиться від планового заробітку, при виконанні індексації середнього заробітку у випадках, коли підвищення окладу відбулося в середині місяця, обліковуються за періодами до і після дати підвищення окладу.
 6. СОІД №1318932. При розрахунку матеріальної допомоги за МР 32 «Матдопомога до відпустки» у разі підвищення окладу в середині місяця, індексована частина планового заробітку розраховується точно до дати підвищення окладу.
 7. СОІД №1273560. Для індексації аліментів, визначених у твердому грошовому вираженні, які призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін здійснюється з червня 2016 року.
 8. СОІД №1100496. В модулі Налаштування / Довідники / Підстави звільнення, для класифікатора ПФУ додані підстави:
  - ЗУПДС с.83 п.6 (56 У разі незгоди держслужбовця на проходження держ. служби),
  - ЗУПДС с.86 п.1 (51 Припинення державної служби за ініціативою державного службовця),
  - ЗУПДС с.86.п.2 (52 Припинення державної служби за ініціативою державного службовця),
  - ЗУПДС с.87.п.1 (50 Припинення державної служби за ініціативою суб'єкта: скорочення штатів),
  - ст.36 п.9 КЗпПУ (53 Підстави передбачені іншими законами),
  - ст.40 п.10 КЗпПУ (54 Призову або мобілізації власника),
  - ст.40 п.11 КЗпПУ (55 Встановлення невідповідальності працівника займаної посаді).
 9. СОІД №1253670. Модуль Особові рахунки. Звіт 590 «FR Справка об удержании алиментов» R590_020.RPF перейменований на «Звіт про здійснені відрахування та виплати». Форма звіту наведена у відповідність з Додатком №9 Наказу МЮУ від 02.04.2012р. №512/5 «Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень».
 10. СОІД №1282980. Модуль Особові рахунки працівників. У звіті 334 FR «Довідка про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця» (R334_008.RPF) внесені зміни:
  - суми надбавок і місячної премії вказуються по розрахунковому періоду;
  - за період, коли держслужбовець перебував у відрядженні, відпустці або на лікарняному, вказуються планові суми надбавок і місячної премії;
  - в разі неповного відпрацьованого місяця через відпустку без збереження заробітної плати, планові суми надбавок і місячної премії будуть розраховані пропорційно кількості планових днів, зменшеним на кількість днів без збереження заробітної плати;
  - для розділу звіту «Інші виплати (матеріальна допомога, премії, нараховані за період, що перевищує календарний місяць)**» доданий вибір видів оплат із групи «Оплата за середнім».
 11. СОІД №1335618. Модуль Особові рахунки працівників. Створено новий системній вид реєстру «Посади» . У реєстрі відображаються наступні поля довідника посад:
  - Код за класифікатором,
  - Клас посади,
  - Професійна. назва роботи,
  - Код ЗКППТР,
  - Категорія посади держслужби,
  - Категорія посади (К1).
 12. СОІД №1336764. Модуль Особові рахунки працівників. Після внесення дати звільнення працівника в особовому рахунку програма видає вікно для внесення та збереження номеру та дати наказу про звільнення. (Для підприємств, у яких відсутній автоматизований облік кадрів).
 13. СОІД №1264626. Модуль Універсальний документ. Відповідно до Постанови Правління ФСС України від 19.07.2018р. №12 реалізований звіт 377 FR «Заява-розрахунок лікарняних ФСС» (377_008.RRF). Попередня форма звіту, без експорту.
 14. СОІД №1338180. Модуль Універсальний документ. Відповідно до Постанови Правління ФСС України від 19.07.2018р. №13 реалізований звіт 917 FR «Протокол комісії із соціального страхування (19.07.2018 №13)» (R917_015.RPF).
 15. СОІД №1234974. Модуль Звіти. В звіті 1114 FR «Розрахунково-платіжна відомість на виплату грошового забезпечення особам офіцерського складу та ін.» (RB14_016.RPF) виконане доопрацювання:
  - Доданий параметр «Враховувати поле № з/п в платіжній відомості». У випадку застосування параметру використовується номер, вказаний в особовому рахунку працівника на другій сторінці в розділі «Інше». При використанні параметру необхідно, щоб номери були проставлені по всім працівникам.
  - Доданий параметр «Включати працівників без сум». При включеному параметрі в звіті виводяться всі працівники, в тому числі з нульовими сумами.
  - При формуванні звіту по підприємству виконується групування по підрозділам, тобто в таблиці виводиться назва підрозділу, потім працівники цього підрозділу і так далі.
 16. СОІД №1252140. Модуль Звіти. На підставі Наказу Міністерства Оборони України від 22.05.2017р. №280 «Про організацію фінансового забезпечення військових частин, установ та організацій Збройних Сил України» реалізований звіт 1114 FR «Розрахунково-платіжна відомість (Додаток 23)» (RB14_020.RPF).
 17. СОІД №1267104. Модуль Звіти. У звітах 1114 групи: 1114 FR «Расчетно-платежная ведомость на дату» (RB14_001.RPF), 1114 FR «Розрахунково-платіжна відомість на дату» (RB14_002.RPF), 1114 FR «CNM. Розрахунково-платіжна відомість на дату» (RB14_003.RPF) доданий параметр «Включати працівників без сум». При ВКЛюченому параметрі в звіті виводяться працівники, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами (МР 43 «Оплачувана післяпологова відпустка», МР 57 «Неоплачувана післяпологова відпустка», МР 59 «Лікарняний по вагітності»).
 18. СОІД №1260078. Модуль Звіти. Модуль Аналітична розрахункова відомість. В звітах 639-ої групи «Меморіальний ордер 5»: R639_001.RPF, R639_002.RPF, R639_003.RPF, R639_004.RPF, R639_005.RPF, R639_007.RPF, R639_009.RPF реалізована можливість формувати звіти з групуванням проводок за обраним критерієм: «Без коментарів» або «По рахунках». У першому випадку проводиться групування проводок по вказаних рахунках, для яких в налаштуванні не визначено коментар. У другому випадку групування проводок виконується за вказаними рахунками, не залежно від коментарів в налаштуванні.
 19. СОІД №1240848. Модуль Звіти. Модуль Аналітична розрахункова відомість. Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 08.09.2017р. №755 реалізований звіт 639 «FR Меморіальний ордер №5 (N 755 від 08/09/2017)» (R639_009.RPF).
 20. СОІД №1308006. Модуль Звіти. Модуль Аналітична розрахункова відомість. В звіті 639 «FR Меморіальний ордер №5 (N 755 від 08/09/2017)» (R639_009.RPF) доданий параметр «Деталізувати зворотній бік МО №5». Для формування зворотного боку МО №5 тільки за кодом програмної класифікації даний параметр повинен бути відключений.
 21. СОІД №1267524. Модуль Звіти. Модуль Аналітична розрахункова відомість. Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 08.09.2017р. №755 реалізований звіт 639 «FR Меморіальний ордер №5-авт (N 755 від 08/09/2017)» (R639_006.RPF).
 22. СОІД №1316412. Модуль Звіти. Модуль Аналітична розрахункова відомість. В звіті 639 FR «Меморіальній ордер №5-авт (№755 від 08/09/2017)» (R639_006.RPF) деталізація в другій таблиці, починаючи з 6-ї колонки, виконується тільки за кодом програмної класифікації.
 23. СОІД №1336536. Модуль Звіти. Модуль Аналітична розрахункова відомість. В звіті 639 FR «Меморіальний ордер №5-авт (№755 від 08/09/2017)» (R639_006.RPF) в стовпці «Сума до виплати» і «Борг працівника» виводиться сума боргу підприємства на кінець місяця і боргу працівника на кінець місяця відповідно.
 24. СОІД №1315176. Модуль Списки на перерахування. Реалізована можливість формувати окремий документ для кожного ДФ при формуванні виплат по МР 61 «Аванс» з урахуванням документів.

Облік кадрів

Доопрацювання

 1. СОІД №1253718. У зв'язку зі змінами в законодавстві - Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» №2249-VІІІ від 19.12.2017, внесено зміни до системного довідника «Вид інвалідності» по записам:
       п.1 Інвалід дитинства - змінили на Особа з інвалідністю;
       п.2 Інвалід праці - Особа з інвалідністю внаслідок праці;
       п.6 Інвалід військової служби - Особа з інвалідністю внаслідок військової служби;
       п.7 Інвалід війни - Особа з інвалідністю внаслідок війни.
  Внесено зміни в системний довідник «Категорія» в розділі «Додаткові гарантії працевлаштування» по записам:
       п. 1 Виховує дітей до 6 років (до 14 років з інвалідн.);
       п. 6 Особи з інвалідністю, що не досягли пенсійн. віку.
  Перейменовано назву звіту 1818 FR Перелік інвалідів підприємства RІ18_003 – «Перелік осіб з інвалідністю підприємства». Та внесені відповідні зміни у звіт

Загальні довідники

Доопрацювання

 1. СОІД №1335186. Довідник посад. Додано системний довідник «Класифікатор професій ДК 003:2010». Встановлено зв'язок «Довідника посад» з довідником «Класифікатор професій ДК 003:2010». Поля «Клас посади», «Підклас посади», «Професійна назва роботи», «Код за класифікатором», «Код ЗКППТР»  обираються із довідника «Класифікатор професій ДК 003:2010». Фільтрація кодів за класифікатором для пошуку необхідної посади проводиться по перших символах поля «Підклас посади».
 2. Оновлені класифікатори КПК довідника кодів бюджетної класифікації.