Випущено пакет оновлень 7.11.024

Випущено пакет оновлень 7.11.024

 

 

 

Доопрацювання в пакеті оновлення 7.11.024

(скачать обновление)

 

  

 

Грошові засоби

Доопрацювання

 1. СОІД №1228872. Розрахунки з підзвітними особами/Авансові звіти. Додано можливість прив’язки документів по безготівковим операціям на закладках Видано документом та Документи(повернення/перевитрати).
 2. СОІД №1225728. Розрахункові і валютні рахунки/Клієнт-банк. Допрацьовано механізм роботи в модулі, система сповіщає про необхідність вибору конфігурації банку.
 3. СОІД №1234494. Каса/Картотека депонентів. Внесено зміни в звіт FR Книга аналiт.облiку депонованої з/п i стипендій (з залишками) CЕ RC30_023.RPF  згідно наказу №755 від 08.09.2017.
 4. СОІД №1233912. Облік грошових коштів/Налаштування-Калькуляція Авансовий звіт. Додано поле «Метод розрахунку залишку». Фрагмент калькуляції:
       If (DC_DocEvent=DC_cNEWDOC) then
       DC_ModelBal=1
       DC_DocChangeSt=1
       end if
   
 5. СОІД №1232628. Розрахунок з підзвітними особами /Авансові звіти. Допрацьовано звіт 1463 FR Реєстр авансових звітів (детальний) RE63_003.RPF,додано розбивку по КЕКВ.
 6. СОІД №1233678. Розрахунок з підзвітними особами /Авансові звіти. Допрацьовано звіт  FR Авансовий звіт 2016  R369_007.RPF,змінено відображення інформації що до залишку/перевитрати.
 7. СОІД №1230876. Розрахунок з підзвітними особами /Авансові звіти/звіт 463 FR Реестр авансовых отчетов (детальный) RE63_001.RPF.При запуску звіту додано параметр Журнал.
 8. СОІД №1228194. Розрахункові і валютні рахунки/Клієнт-банк. Додано можливість друкувати платіжні доручення з модуля Клієнт-банк.
   

Облік договорів

Доопрацювання

 1. СОІД №1184154. В довідник Підписантів додані кнопки «Створити», «Змінити», «Видалити».
 2. СОІД №1224522. Реалізовано відображення третьої сторони картки багатостороннього договору на закладці Договір. Раніше третя сторона відображалася тільки виходячи із форми власності в картці підприємства (32 і 33). Тепер можна налаштувати відображення третьої сторони виходячи з налаштувань типу договору. При створенні типу договору та встановлення параметра «Багатосторонній» доданий параметр «Відображати 3-ю сторону на формі».
 3. СОІД №1226754. У групове формування товарних документів додано формування на підставі операції яка перерахована з урахуванням неповного місяця.
 4. СОІД №1227198. Картотека обліку договорів. У структуру реєстру операцій (по Alt + 1 в картотеці обліку договорів) додані поля «Відбудеться», «Сума Разом», «Загальна сума операції», «Кількість операції в періоді».
 5. СОІД №1230960, 1230396. Звіти. Внесено зміни до звіту FR Експорт для Є-дата R302_005.RPF. Для вивантаження специфікації поле «Державний класифікатор» заповнюється значенням з картки номенклатури, поле «ДКПП».
 6. Для вивантаження договорів додано колонку «Тип контрагента». Вказується тип 2 - юридична особа, 0 - фізична особа. Значення «1 - фізична особа-підприємець» в звіті не використовується!
 7. СОІД №1240242. На підставі системного доопрацювання СОІД №1239264 в картці договору на закладці Кореспонденція доданий режим «Сканувати».
   

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання

 1. СОІД №1124190. Документи інвентаризації розрахунків, Акти взаємозаліків. У вікні прив'язки документів до акту взаємозаліку по Alt + F3 зроблено поділ на тріади поля «Обрано». Прискорено переміщення курсора при виборі записів.
 2. СОІД №1234908. Додана закладка Вкладення в документи юридичного та фінансового зобов'язань. Реалізована можливість вивантаження цих документів разом з експортом реєстрів зобов'язань для казначейства в звітах rd30_002 і rd64_001.

 

Головна книга

Доопрацювання

 1. СОІД №1224606, 1225284, 1225242, 1225212, 1224666, 1225254, 1224846, 1224738, 1225224, 1224798. Регламентована звітність. Оновлено експорт в форматі *.XML звітів FR Податкова декларація з податку на прибуток пiдприємств (R372_323.RPF), FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток АВ до рядка 20 (R372_110.RPF), FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток АМ (R372_321.RPF), FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток ВП (R372_322.RPF), FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток ЗП (R372_314.RPF), FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток ПЗ до рядка 05 (R372_209.RPF), FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток ПН (R372_315.RPF), FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток РI (R372_316.RPF), FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток ТЦ (R372_324.RPF), FR Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств Додаток ЦП (R372_326.RPF).
 2. СОІД №1208418. Регламентована звітність. Прискорено формування розрахунків з великою кількістю аналітичних даних.
 3. СОІД №1227660. Регламентована звітність. В звітах FR Баланс 1-дс 2017 (R372_212.RPF), и FR Звiт про фiнансовi результати 2-дс (R372_222.RPF) додано відображення найменування кодів «Територія», «Організаційно-правова форма господарювання», «Орган державного управління», «Вид економічної діяльності». Найменування тягнуться з Довідника структурних одиниць для мультифірми або з Картки підприємства для немультифірменного підприємства.
 4. СОИД №1240098. Регламентована звітність. У звітах FR Ф№2д,м Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду Наказ №712 (R372_330.RPF), FR Ф№4-1д,м Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги Наказ №712 (R372_331.RPF), FR Ф№4-2д,м Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень  Наказ №712 (R372_329.RPF), FR Ф№4-3д,м Звiт про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду Наказ 712 (R372_333.RPF), FR Ф№4-3д,м.1 Звiт про над. i вик. iн. над. спец. ф. Наказ №712 (R372_334.RPF), FR Ф№4-4д Звiт про надходження i вик. кош., отриманих на вик. програм Наказ №712 (R372_332.RPF), FR Ф№7д,м Звiт про заборг.за бюдж.коштiв р/кв/м 2017 Наказ №44 (R372_181.RPF), FR Ф№7д.1, 7м.1 Звiт про заборг.за окрем.прогр. р/кв/м 2017 Наказ №44 (R372_202.RPF) найменування «Організаційно-правова форма господарювання» підтягується з довідника КОПФГ.
 5. СОІД №1101174. Регламентована звітність. У звіт FR Ф№4-3д,м Звiт про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду Наказ 712 (R372_333.RPF) графа 5 формується тільки по скороченим КЕКВам 2110, 2120, 2220, 2230, 2270, 2281, 2282, 2700, 5000.
 6. СОІД №1229688.Меморіальні ордери. Реалізовано формування звіту FR Меморiальний ордер №7-авт 2017 (R816_027.RPF) в розрізі аналітики «Код ДФ» и «КПК».
 7. СОІД №1234698. Меморіальні ордера. Оновлено форми звітів меморіальних ордерів і книги «Журнал-Головна» за наказом 08/09/2017 №755.
 8. СОІД №1230708. Відомості аналітичного обліку. Доданий вид (ALT + 3) ХМЛ-реєстру Деталізація по кореспондуючих рахунків.
 9. СОІД №1226880. Оборотні відомості. Новий вид - За рахунку за довільний період з висновком вхідного і вихідного сальдо, оборотам по корр.счетам, і підсумковим оборотів по дебету і кредиту, з можливістю перегляду документів і редагування проводок.
 10. СОІД №1241508, 1241562, 1240170. Оновлено форми звітів FR 1-дс Баланс (R372_212.RPF), FR 2-дс Звiт про фiнансовi результати (R372_222.RPF) и додано звіт FR 3-дс Звiт про рух грошових коштiв (R372_089.RPF).

 

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

 1. СОІД №1231866. Кошторис і план асигнувань. Додані звіти 505 FR Мережа мiсцевого бюджету (Додаток 4), 505 FR Реєстр змiн до мiсцевого бюджету (додаток 5).
 2. СОІД №1238010. Кошторис і план асигнувань. Комбік відбору Період / Рік в модулі переключено на системний.
 3. СОІД №1234230. Кошторис і план асигнувань. Формування мережі організацій із завданням дати відкриття / дати закриття організації.
 4. СОІД №1206336. Кошторис і план асигнувань. Реалізовано механізм універсального імпорту реєстру кошторисів.
 5. СОІД №1237818. Фінансові таблиці. Висновок записи аналітичного довідника з налаштуванням Код + найменування в строковою колонці таблиці.
   

Управління виробництвом

 1. СОІД №1225524. Конфігурація виробництва/Технічна специфікація на продукцію/закладка «Маршрутизація» додано стовпець «Номер операції».
 2. СОІД №1231404. Керування цехом /Наряд-завдання/екранна форма «Картка обліку виробітку» додана можливість вибору стовпців в призначений для користувача реєстр: «ПЗН» - номер Приймально-здавальної накладної; «Дата ПЗН» - дата Приймально-здавальної накладної; «№АВБ» - номер Акта виробничого браку; «Дата АВБ»- дата Акта виробничого браку.
 3. СОІД №1225512. Керування цехом /Наряд-завдання в реєстр додані стовпці: «Номер ВЗ» - Номер виробничого замовлення та «Дата ВЗ» - Дата виробничого замовлення, а також додана можливість вибору стовпців в призначений для користувача реєстр: «Підстава», «Номер підстави», «Дата підстави».
 4. СОІД №1225602. Керування цехом /Наряд-завдання/екранна форма «Наряд завдання виробництва» додані стовпці «№опер. НЗД»- номер операції в наряд-завданні та «Ознака опер.» - ознака операції (основна або додаткова).
 5. СОІД №1225506. Конфігурація виробництва/Операційно-трудові нормативи додана кнопка «Створити».
 6. СОІД №1225464. Конфігурація виробництва/Налаштування доопрацьовано контроль для довідника «Причини браку» - не давати видаляти з довідника дані, якщо вони були використані в документах.
 7. СОІД №1223940. Керування цехом / Лімітно-забірні карти реалізована можливість наповнення закладки «Ліміти» складом на підставі обраної специфікації на продукцію. У меню «Сервіс» - підменю «Налаштування» додана нова настройка «На підставі специфікації ГП», дана настройка враховується тільки для Лімітно забірних карт з підставою «Без підстави»:
 • якщо в підменю «Налаштування» встановлено - «На підставі специфікації ГП», то при виборі артикулу з довідника «Номенклатура» та вказівки номера специфікації, в закладку «Ліміти» вибирається склад згідно вибраної специфікації, причому при варіанті розрахунку лімітів з врахуванням НФ (напівфабрикатів) вставляється тільки перший рівень входимості специфікації, а при варіанті розрахунку лімітів без врахування НФ вставляються всі матеріали по специфікації з урахуванням входимості;
 • якщо в підменю «Налаштування» не було встановлено - «На підставі специфікації ГП», то при виборі артикулу з довідника «Номенклатура» з / без зазначенням номера специфікації, в закладку «Ліміти» вибирається тільки сам артикул.
   

Облік основних засобів

Доопрацювання:

 1. СОIД №1217460. Документи руху ОЗ/Введення в експлуатацію/ Додана можливість, в документі введення в експлуатацію, заповнювати різні місцезнаходження картками ОЗ калькуляцією.
 2. СОІД №1238472. Доопрацьована функція GET_INMR, вона додатково встановлює вказівник поточного запису в картотеці ОЗ на картку з вказаним ID і зачитує реквізити картки для подальшого зачитування їх функцією OS_IST_DAT_RK (Дата, КОД_Реквізіта).
 3. СОІД №1224510. Документи руху ОЗ / Надходження / Доопрацьовано експорт звіту 645 FR АКТ приймально-здавальна (вибiр комiсiї) R645_020.RPF.
 4. СОІД №1230864. Картотека ОЗ / При вирівнюванні довжини інвентарного номера в картотеці, додана перевірка, щоб максимальна довжина інвентарного номера в картотеці була не меншою довжини інвентарного номера, вказаного в налаштуванні. У разі, якщо довжина більше, ніж в налаштуванні буде з’являтися попереджувальне повідомлення і вищевказана операція не виконуватиметься.
 5. СОІД №1234734. Відомість інвентаризації ОЗ / Сервіс / Налаштування / З метою контролю періоду у відомості інвентаризації, за який вона створюється, додане настроювання  «Контроль дати закінчення інвентаризації щодо системної дати», з можливістю вказання кількості місяців для контролю.
 6. СОІД №1184724. Реалізована можливість запуску калькуляції документа Надходження, при створенні неврахованого об'єкта у відомості інвентаризації. У секцію полів "Флаги калькуляції" додано поле OSCL10_RUN_INV - ознака запуску при створенні картки у відомості інвентаризації.
 7. СОІД №1238052. Розрахунок амортизації / Доопрацьовано звіт FR Вiдомiсть нарахування знос на ОЗ R184_003.RPF.
 8. СОІД №1235370. Документи руху ОЗ / Списання / Доопрацьовано звіти, згідно Постанови КМУ від 29 березня 2017 р №199 «Про внесення змін до Порядку списання об'єктів державної власності»:
  FR Відомість про об'єкти, що пропонуються  на списання. Додаток 1. R663_007.RPF , FR АКТ інвентаризації об’єктів, що пропонуються на списання. Додаток 2. R663_008.RPF , FR Звіт про списання об’єктів державної власності. Додаток 3. R663_009.RPF.
 9. СОІД №1232994. Звіти / В оборотні відомості: 1140 (Отч) Обор.ведомость (за рахунком обліку), 117 (Отч) Обор.ведомость за рахунком обліку (кількість) додана можливість вибору декількох рахунків обліку за відмітками.
 10. СОІД №1231986. Документи руху ОЗ / Доопрацьовано системні звіти, в них додана деталізація за типовими операціями:
  FR Акт введення в експлуатацiю ОЗ (Нак №818 13.09.2016) R645_025.RPF
  FR Акт приймання-передачi ОЗ (Нак №818 13.09.2016) R645_026.RPF
  FR Акт списання ОЗ (часткової лiквiдацiї) (Нак №818 13.09.2016) R663_023.RPF
  FR Акт списання групи ОЗ (Нак №818 13.09.2016) R663_024.RPF
  FR Акт списання транспортних засобiв (Нак №818 13.09.2016) R663_025.RPF
  Якщо при формуванні стоїть позначка на параметрі «Друк кожної картки окремим актом», то в типовій операції необхідно прописати ідентифікатор проводки POST_CODE = OS_CRD_ID, тоді типова операція буде деталізуватися по кожній картці в документі руху, і в табличній частині звіту «Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку» будуть відображатися дані по відповідній картці. Якщо ведеться груповий облік карток, то проводка буде по групі.

 

Заробітна плата

Доопрацювання

 1. СОІД №1216710. Модуль Налаштування. Таблиці\ Індексація середнього заробітку\ Обмеження. Дане обмеження застосовується до добутку всіх коефіцієнтів, розрахованих по змінам окладу\тарифу працівника, при індексації заробітку за попередній розрахунку період. Дата з таблиці застосовується до дати початку події, наприклад, якщо в таблиці встановити "Початок" 01.01.2018, тоді максимальний коефіцієнт застосовуватиметься до відпусток з датою початку 01.01.2018 р. і далі.
 2. СОІД №1188948. В налаштуванні надбавки МР 36 (постійна надбавка) доданий параметр «Надбавку відносити к заробітку місяця, в якому вона нарахована при розрахунку податків, фондів, середнього заробітку».
 3. СОІД №1233750. В налаштуванні відпускних МР 4 на закладці «Середній заробіток» доданий параметр «Враховувати зниження окладу».  Якщо цей параметр включено, то при розрахунку відпускних коефіцієнт підвищення окладу, розрахований після нового підвищення окладу, не застосовується до періоду до зниження окладу.
 4. СОІД №1233180. Для випадків, коли на етапі впровадження не можуть бути імпортовані архів розрахункових листів і зміни окладу, виконане доопрацювання:
  1) У редакторі запису розрахункового листа і в Універсальному документі додана кнопка "Заробіток Ctrl-R". Дана кнопка доступна тільки для видів оплат із груп Відпустки, Лікарняні, Оплата за середнім після введення дати початку і дати кінця події. Після заповнення таблиці, внесені дані будуть використані для розрахунку середнього заробітку.
  2) Реалізована можливість імпорту показників для розрахунку середнього заробітку. В головному меню Сервіс\ Імпорт\ Універсальний імпорт\ Облік кадрів й заробітної плати доданий розділ "Суми по місяцях для середнього заробітку". Формат імпорту DBF. В програмі в шаблоні імпорту на закладці «Інше» потрібно вказати формат дати: Рік\Місяць\Число без застосування розділових знаків. Імпортовані дані будуть використані для розрахунку середнього заробітку.
 5. СОІД №1223646, №1224990. Модуль Універсальний документ. В параметрах звіту 917 FR Протокол комісії із соціального страхування (14.07.2008 №636/15327) R917_004.RPF доданий параметр «Формувати тільки пункт 1 розділу I», даний параметр дозволяє сформувати звіт тільки за вказаним розділом, без виведення в звіті пустих розділів II  та III. Доданий параметр "Члени комісії...", при його заповненні у звіті будуть виведені дані по членам комісії.
 6. СОІД №1233924. Модуль Універсальний документ. Реалізована можливість в значеннях документа в полі «Відсоток» вводити число більш ніж 655,35.
 7. СОІД №1239162. Якщо створено і закрито універсальний документ типу «Плановий табель», то при розрахунку індексації використовується плановий час, згідно планового табелю, а не згідно графіка , внесеного в ОР працівника.
 8. СОІД №1226172. Модуль Списки на перерахування. Звіт 489 FR Зарплата (аванс, мiжрозрахунок) на банк iBank2 R489_003.RPF формується по зазначеним спискам, не залежно від МР виплати.
 9. СОІД №1237422. Модуль «Статистична звітність». На закладку «Підсумки» доданий показник 6120.
 10. СОІД №1227312. Модуль Звіти. В звіті 1114 FR CNM. Розрахунково-платіжна відомість на дату RB14_003.RPF виконані доопрацювання:
  1) доданий параметр «Виводити підрозділ», якщо вказаний даний параметр, в таблиці виводиться колонка «Підрозділ» після колонки «Посада»;
  2) доданий параметр сортування «Підрозділом, прізвищем І.Б.»;
  3) при формуванні звіту за певним ДФ в звіті не виводяться працівники, в яких відсутні нарахування, утримання, сальдо за вказаним ДФ, за виключенням працівників, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною (МР 43, МР 57, МР 59).
 11. СОІД №1221252. Модуль Звіти. В звіт 750 FR Вiдомiсть утримання алiментiв R750_002.RPF внесені доопрацювання для випадків, коли загальний відсоток утримання аліментів за виконавчими листами працівника перевищує максимально допустимий розмір утримання із заробітної плати, в зв’язку з чим щомісяця утворюється і в подальшому накопичується поточна заборгованість по аліментах:
  1) додана колонка «Заборгованість поточна на кінець», в якій відображається сума поточної заборгованості по аліментах на кінець місяця, дану суму можна перевірити в розрахунковому листі за ВО Аліменти у рядку "Залишок на наст.місяць";
  2) додана колонка «Загальна сума заборгованості на кінець» в якій відображається загальна сума заборгованості за виконавчим листом на кінець місяця (сума поточної заборгованості  і сума залишку заборгованості, якщо вносилася сума боргу в постійних утриманнях ОР при створенні запису аліментів);
  3) додана можливість формування звіту за період;
  4) додана можливість формування звіту за вказаним табельним номером.
 12. СОІД №1234974. Модуль Звіти. В звіті 1114 FR Розрахунково-платіжна відомість на виплату грошового забезпечення особам офіцерського складу та iн. RB14_016.RPF виконані доопрацювання:
  1) доданий параметр «Враховувати поле №з/п в платіжній відомості». У випадку застосування параметру використовується номер, вказаний в особовому рахунку працівника на другій сторінці в розділі «Інше». При використанні параметру необхідно, щоб номери були проставлені по всім працівникам;
  2) доданий параметр «Включати працівників без сум». При включеному параметрі в звіті виводяться всі працівники, в тому числі з нульовими сумами;
  3) при формуванні звіту по підприємству виконується групування по підрозділам, тобто в таблиці виводиться назва підрозділу, потім працівники цього підрозділу і так далі.
 13. СОІД №1235016. Модуль Тарифікація навчальних закладів. Для ВО з МР 266 «Доплата до     МЗП» при    нарахуванні враховується кількість ставок з документа тарифікації.
 14. СОІД №1223832. Модуль Тарифікація медичних установ. Доопрацьовано звіт 814 «Тарифікаційний список працівників лікарні» (R814_001.RPF). Звіт формується в розрізі підрозділів з підсумком за категоріями персоналу, загальними сумами і кількістю ставок по кожному підрозділу. Вакансії виводяться, в тому підрозділі, до якого вони належать.
 15. СОІД №1233942. Доопрацьовано звіт 504 FR «Розрахункові листи за рік з ДФ» (R504_006.RPF): формування по обраним ДФ та підрозділам.
 16. СОІД №1220166. Реалізовано звіт 639 FR «Меморіальний ордер 5 із ЗП1С» (R639_008.RPF).
 17. СОІД №1220178. Реалізовано звіт 61 FR «Плановий фонд оплати праці 1С» (R061_010.RPF).
 18. СОІД№1220154. Реалізовано звіт 162 FR «Розрахунковий листок (Розрахунковий листок детальний) 1С (з Розсилка по e-mail, HTML)» (R162_008.RPF).
 19. СОІД №1238382. Реалізовано звіт 927 FR «Ведомость погашения ссуд» R927_005.RPF. Звіт формується за заданий період, за вказаний видам оплат з МР 024 «Погашення позики». Звіт формується в розділі Результати розрахунку-Звіти.
 20. СОІД №1220172. Модуль Особові рахунки. Реалізовано звіт 1655 FR «Особовий рахунок  (1С)» (RG55_003.RPF).
 21. СОІД №1220190. Модуль Особові рахунки. Реалізовано звіт 1655 FR «Додаток до особового рахунку (1С)» (RG55_004.RPF).
 22. СОІД №1220208, №1220220. Модуль Звіти. Реалізовано звіт 1601 FR «Список працівників з базою нарахування ЄСВ менше мінімальної з/п» (RG01_007.RPF).
 23. СОІД №1220484. Модуль Звіти. Реалізовано звіт 1114 FR «Розрахункова відомість за довільний період(1C)» (RB14_018.RPF).
 24. СОІД №1220214. Модуль Особові рахунки. Реалізовано звіт 61 «Тарифікаційний список  1С» (RPF R061_011.RPF). 

 

Облік кадрів

Доопрацювання

 1. СОІД №1223238. Реалізовано звіт у групі 1809 Чисельність - RI09_009.RPF «FR Якісний склад працівників (КМДА)». Формування звіту в модулі Облік кадрів-Особові картки працівників або в модулі Штатний розпис по комбінації клавіш Alt+F9 (або з головного Звіт-Формування звіту).
 2. СОІД №1234032. Реалізовано звіт 1501 FR Тимчасові працівники на період відсутності основних працівників RB01_001.RPF. У звіті відображені дані по основним працівникам, у яких тривала відсутність (у працівників є запис у постійних утриманнях ВО з МР 43 Оплачувана післяпологова відпустка, 57 Неоплачувана післяпологова відпустка або 249 Військові збори), і призначеним тимчасово працівникам на період відсутності основних. Звіт запускається з реєстру особових рахунків по F9 (або Реєстр-Друк).
 3. СОІД №1224636. В розділ «Сповіщення» в реєстрі особистих карток і особових рахунків додано нову подію - «Дата закінчення інвалідності». В даному сповіщенні за вказаними параметрами дат відображаються працівники, у яких є запис в особовій картці (особовому рахунку) в розділі «Інвалідність» із зазначеною датою закінчення.
 4. СОІД №1240194. Реалізовано звіт в розділі «Графік відпусток» - FR Графік відпусток (підписи працівників) RG56_012.RPF. Звіт формується на вказаний рік, за зазначеними видами відпусток. У звіті передбачено підпис «Погоджено з представником трудового колективу», колонка для підписів працівників.
 5. СОІД №1220196. Модуль Особисті картки. Реалізовано звіт 541 FR «Форма зміни стажу державної служби 1С» (R541_005.RPF).

 

Податковий облік

Доопрацювання

 1. СОІД №1048512. Екранна форма, "Налаштування" поле "Бухгалтер". Реалізовано заповнення поля в розрізі користувача.
 2. СОІД №1225770. Реєстр податкових накладних на покупку. Додано в меню реєстру запис "Формування зведеної накладної", по комбінації клавіш AlT + SHIFT + O.
 3. СОІД №1226178. В звіті RH62_006 «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних» додана обробка сум додаткових послуг, що створюються за ALT + Insert.
 4. СОІД №1226676. Реалізовано звіт RH62_014 FR «Звiрочній звіт пошуку податкових накладних на продаж за договорами».
 5. СОІД №1228134. Податкова накладна. У звіті «Податкова накладна» 374_015.RPF в поле підпису бухгалтера реалізовано заповнення в розрізі користувача.
 6. СОІД №1228164. В екранній формі податкової накладної. В поле "Податкова модель" реалізовано  вікно-підказка про заповнення.
 7. СОІД №1228638. Імпорт з M.e.doc податкових накладних на продаж. При імпорті з кодом контрагента 300000000000 і типом ставки ПДВ "901" створюється податкова з типом «За експортними поставками товарів».
 8. СОІД №1233228. Зведена податкова накладна. Додана обробка коефіцієнта оподатковуваних операцій, при формуванні зведених з реєстру податкових накладних на покупку по комбінації клавіш Shift + Alt + O.
 9. СОІД №1086222. Картотека податкових зобов'язань: реалізований імпорт «Сальдо по залишку» (реквізит реєстру NdsSld_SumOst).
 10. СОІД №1178094. Податкові накладні на продаж. При формуванні документів за період, по комбінації клавіш ALS + S, якщо дата внесення залишків в картотеці податкових зобов'язань більше, ніж дата обраного періоду, видається інформаційне повідомлення про розбіжності дат.С
 11. СОІД №1239558. Імпорт з M.e.doc податкових накладних на покупку. При заповненому поле ІС-ПРО значенням rNn_Dt поле дата реєстрації заповнюється датою документа.
 12. СОІД №1226688. Реалізовано звіт RH62_015 FR «Звiрочній звіт пошуку податкових накладних на покупку».
 13. СОІД №1234536. Реєстр картотеки податкових зобов'язань, вид Договір, добавлена колонка ознаки «Касовий метод».
 14. СОІД №1239000. Картотека зобов'язань. Реалізована можливість ручного коректування поточного сальдо.

Логістика

Доопрацювання

 1. СОІД №1223616. Облік запасів / Звіти. В системному звіті R692_001.RPF «FR Оборотна відомість МШП по підрозділах» додано параметр «Без підрозділів та МВО». При увімкненому параметрі в звіт виводяться всі картки МШП без розділу на підрозділи та МВО.
 2. СОІД №1176018. Облік запасів / Журнал обліку господарських операцій. В протокол перевірки проведень додано шифр та найменування складу по документу.
 3. СОІД №1228980. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП - Списання МШП з обліку. В звіт R677_016.RPF «FR Акт списання ОЗ (часткової ліквідації) (Нак №818 13.09.2016)» додано параметр «Друк кожної картки окремим актом». При увімкненому параметрі кожна картка виводиться окремим звітом.
 4. СОІД №1229946. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. При копіюванні документів руху запасів додана можливість вибору типу документа.
 5. СОІД №1235214. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП. Тип операції - Списання МШП з обліку. Звіт R677_011.RPF «FR Відомість про державну власність, що пропонуються до списання» оновлено згідно Постанові КМУ №1314 від 08.11.2007 р. зі змінами від 29.03.2017 р.
 6. СОІД №1230528. Облік закупок. В настройку підсистеми на закладку Параметри додано параметр «Оприбутковувати тару з ТМЦ при частковому відвантаженні». При включеному параметрі при формуванні складського ордеру по відмічених строках специфікацій товарного документу, в ордер окрім відмічених строк, буде потраплять тара, яка прив’язана до відмічених строк.
 7. СОІД №1102110. Облік закупок / Прибуткові товарні накладні. Реалізована можливість формування однієї накладної на підставі декількох рахунків. В реєстр прибуткових накладних додано пункт меню Реєстр/Формування на підставі/ Рахунків до сплати Ctrl+Ins. По пункту меню відкривається вікно вибору рахунків. По відміченим рахункам буде сформована одна накладна.
 8. СОІД №1182642. Облік закупок / Закази постачальникам. У вікно «Коригування зв’язків із заявками» додані поля: Номер заявки, Дата заявки, Кількість в заявці, Коментар в заявці, Журнал заявки, Дата потреби матеріалу.
 9. СОІД №1221450. Облік закупок/ збуту. В товарних документах логістики при додаванні додаткової послуги по Alt+Ins додана можливість розподілення суми додаткової послуги відповідно кількості або маси брутто по строкам документу. Раніше сума завжди розподілялась згідно суми до сплати. Працює для наступних типів доданих послуг: Сума до всіх строк, % до всіх строк.

 

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання

 1. СОІД №1234746. Реалізована можливість створення вантажного подорожнього листа з реєстру щоденних нарядів.
 2. СОІД №1234776. 1234788, 1236402. Реалізовано журнали для модуля «Щоденних наряд», додані поля «Код» і «Журнал» в структуру реєстру.
 3. СОІД №1220028. В картку моделі доданий реквізит «Періодичність ТО за часом».

 

Взаємовідносини з клієнтами

Доопрацювання

 1. СОІД №1232394. Реалізовано переклад статусів користувача і їх відображення відповідно обраним мовним налаштуванням користувача, а також змінені системні види реєстру в вікні «Статуси користувача».

 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання

 1. СОІД №1239576. Проведена реорганізація меню для підсистеми «Облік комунальних послуг».
 2. СОІД №1230738. Облік комунальних послуг/Довідники. Створений Довідник приладів обліку, в якому відображені основні метрологічні характеристики. Довідник заповнюється користувачем.
 3. СОІД №1232130. Облік комунальних послуг/ Довідники. Створена Картотека лічильників з переліком всіх лічильників. Заповнення Картотеки лічильників виконується шляхом створення Карточки лічильника - функціонал створення, редагування, видалення запису про лічильник (Insert, F4. F8). Знаходячись в Картці квартири та/або будинку/Лічильники по INSERT також можемо звернутися до Картотеки лічильників (для створення, редагування, перегляду). Також реалізована групова операція додавання в квартири лічильників (рівень вище за квартирний, що встановлені в будинку) по комбінації клавіш CTRL+K в Картці будинку/Квартири.
  В Картці будинку/квартири відображаються лічильники згідно ієрархії:
        Картка будинку - всі лічильники, окрім квартирних, що розташовані у будинку, або входять до складу будинків, на яких встановлений лічильник на групу будинків (метод встановлення - груп. кв., стояк, під’їзд, будинковий, група будинків).
     Картка квартири - квартирні лічильники. Якщо у квартирі відсутній кварт. лічильник, а нарахування по послузі згідно розподілу головного лічильника - в карточці квартири лише той лічильник, показники якого розподіляються БУДИНОК/або ПІДЇЗД/або ГРУП КВ/ або ГРУП БУДИНОК (голов. лічильник).
  Знаходячись у Картотеці лічильників по комбінації ALT+Q відображається місце розташування обраного лічильника (адреса).
 4. СОІД №1237008. Облік комунальних послуг / Доступ до даних/ Документи. Реалізовані налаштування доступу до нових модулів Довідник приладів обліку та Картотека лічильників.
 5. СОІД №1230888. Облік комунальних послуг/ Картотека лічильників. Змінена Картка лічильника: додані нові поля, також реалізоване автоматичне заповнення метрологічних характеристик лічильника на підставі даних Довідника приладів обліку.
 6. СОІД №1239846. Облік комунальних послуг/Довідники/Номенклатура. З номенклатурної картки послуги  прибрана ознака "згідно лічильника". Данна ознака прибрана у зв’язку  з реалізацією доопрацювання №1238466, тому шо в ній тепер відсутня необхідність.
 7. СОІД №1225566. Облік комунальних послуг/Показання лічильників/Будинки.
  В системний реєстр показників для кожного лічильника, що встановлений в будинку, додані наступні характеристики:
  - підметод (з карточки номенклатури послуги) в поле «лічильник»;
  - метод встановлення (з карточки лічильника) в новий стовпчик «встановлений».
 8. СОІД №1228764. Облік комунальних послуг/Налаштування/Параметри. Реалізована можливість вести історію параметрів для послуги опалення.
 9. СОІД №1148910. Облік комунальних послуг/Реєстр особових рахунків. Реалізований системний звіт RU31_006.RPF для контролю результатів імпорту пільг з файлів "Соцзахисту".
  Звіт відображає інформацію з файлу для імпорту, що не внесла зміни в існуючі особові (карточка пільговика) по наступним причинам:
  - в особовому інша пільга, що відрізняється від тої, що в файлі для імпорту (інша пільга);
  - мешканець з такими даними (ПІБ, ІПН, паспорт) взагалі відсутній в особовому (не знайдена персона);
  - в особовому є інформація про мешканця, але відсутня ознака, що він пільговик - нова пільга (не знайдена пільга).
 10. СОІД №1238466. Зміна логіки нарахувань для комунальних  послуг. У зв’язку з поетапною реалізацією вимог норм Постанови "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання"  №2119 від 27.06.2017 та, як наслідок, зміною логіки встановлення лічильників, створення номенклатур послуг та реалізацією Картотеки лічильників,  внесені зміни в логіку нарахувань:
  - аналізується наявність будь-якого лічильника в картці квартири;
  - якщо лічильник відсутній – нарахування по нормі;
  - якщо у картці квартирі присутній лічильник– перевірка у картці лічильника наступних полів «стан лічильника», «дата постановки на облік», «дата демонтажу» та їх відповідність періоду нарахувань, а також «метод встановлення»;
  - якщо метод встановлення «квартирний» - нарахування згідно показників;
  - якщо метод встановлення «будинковий, під’їзд, стояк» - дані квартири (їх факт. мешканці) приймають участь в розподілі будинкового (під’їздного, стоякового) факту;
  - якщо в картці будинку присутній лічильник з методом встановлення «будинковий, під’їзд, стояк», але в номенклатурі послуги вказано підлеглий метод – ВП, приг. ГВ, МЗК, тобто не основний, то показники такого лічильника спочатку віднімаються від показників будинкового (в номенклатурі підлеглий метод –основний), а результат вже розподіляється між квартирами без квартирних лічильників.
 11. СОІД №1124232. Картотека Будинки, закладка "Бюджет доходів і витрат" додана можливість перемикання на ХМЛ -реєстр.
 12. СОІД №1241022.  Облік комунальних послуг / Імпорт. Реалізований Імпорт Картотеки лічильників. За результатами імпорту  автоматично створюються  Картки лічильників.

 

Загальні довідники

Доопрацювання

 1. СОІД №1092534. Номенклатура та ціни / Довідник номенклатури. При зміні/видаленні/створенні коду/найменування/значення якісної характеристики в номенклатурі додано вивід повідомлення «Поточні зміни будуть застосовані для всіх карток даної номенклатури».
 2. СОІД №1228320. Номенклатура та ціни / Довідник одиниць виміру. В реєстр одиниць виміру додано та змінено наступні пункти меню: Видалити (F8) – запис видаляється логічно; Видалити фізично ОВ (Ctrl+Y) – запис видаляється фізично, якщо не використовується в номенклатурі; Відновити ОВ (Alt+F8) – можливість поновлювати логічно видалені записи; Приховати логічно видалені ОВ - включення та вимкнення даного параметра впливає на відображення одиниць виміру в реєстрі.
 3. В довіднику «Список працівників» виконане доопрацювання – тепер при створенні нового запису поле «Підрозділ» є обов`язковим для заповнення.
 4. СОІД №956472. Картка підприємства. Реалізовано вибір з довідника для полів Коду, КВЕД, КВК, КОАТУУ, КОПФГ. Ручне введення полів залишився в колишньому вигляді, без прив'язки до системного довідника.
 5. СОІД №1237440. Структура організації, Довідник центрів відповідальності. Поле «Вибір значення» збільшено до 50 символів. Також реалізовано копіювання коду підрозділу в поле «Код» в разі якщо вибір проводитися з довідника Підрозділів.
 6. СОІД №1228938. Сервіс/Налаштування відповідності журналів додана нова настройка відповідності журналів «Виробниче замовлення - Лімітно забірна картка».
 7. СОІД №614634. Реалізована настройка доступу до довідників Джерела фінансування і Економічний класифікатор витрат.
 8. СОІД №1235940, 1229448. У системні реквізити додані довідники: Єдиний закупівельний довідник (ЕЗС) і Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП), Джерело фінансування 2.
 9. СОІД №1229448. В запис довідника Джерело фінансування доданий тип - З / П для фільтрації.

 

Загальносистемні питання

Доопрацювання

 1. СОІД №1213236. У картку користувача "Користувачі і ролі" додано чекбокс «Повний доступ за замовчуванням». При активації цього чекбокса для цього користувача викликається вікно функції установки повного доступу . По всіх модулях доступ всіх підсистем при створенні журналів, об'єктів обліку, складів та ін., До чого за замовчуванням доступу немає. Додана перевірка по всім користувачам і якщо включений чекбокс з пункту 1, то користувач отримує повний доступ до створюваного об'єкту.
 2. СОІД №1228368. Реалізовано відображення значень "Полів користувача" у формах, що обрані з "довідника користувача". Тобто, при редагуванні полів користувача, шляхом вибору значень з випадаючих списків, що є "довідниками користувача", з одночасним редагуванням значень в цих же "довідниках користувача", відображаються зроблені зміни в полях без перезавантаження робочої станції ІС-про.
 3. СОІД №1232040. Адміністратор/Регламентована звітність. В налаштуванні шаблону додана можливість вибору значення поля «Поле ІС-ПРО» із довідника. Раніше всі значення вводилися вручну.
 4. СОІД №1238514. Створені нові піктограми модулів в стилі METRO. Вони підключені в меню "Обране" і у відображенні "Документообігу". Забезпечено перемикання складу іконок в "Налаштування інтерфейсу - стиль іконок"
 5. СОІД №1239264. У механізмі вкладень додана можливість сканування документа у вкладення. На формі вибору файлу вкладення додано кнопку «Сканувати», при натисканні на яку запускається функціонал операційної системи для сканування документа. Перед збереженням зображення у вкладенні, є можливість переглянути сканований документ.
  Сканування працює тільки при наявності підключеного до робочої станції сканера.
 6. СОІД №1240596. Реалізована системна функція збереження вкладень з документа за вказаним типом і ID (Rcd) — SAVE_ATTACH. В якості вхідних параметрів функція використовує:
    - тип документу;
    - ID (Rcd) документу, з якого необхідно зберегти вкладення;
    - список розширень файлів, що зберігаються (роздільник - кома);
    - каталог, в який треба зберегти вкладення.
  У разі успішного завершення, функція повертає кількість збережених файлів.
 7. СОІД №1241448. При вході в ІС-ПРО реалізована перевірка на версію операційної системи. У разі, якщо версія нижче, ніж 6.1, відображається попередження:
       Увага!
       На Вашому комп'ютері встановлена застаріла операційна система.
       Можлива некоректна робота ІС-ПРО.

       Необхідно встановити операційну систему
       Windows 7 / Windows Server 2008 R2 або вище.