Випущено пакет оновлень 7.11.033

 

      Доработки в пакете обновленнй 7.11.033

           (завантажити оновлення)

                           (завантажити накопичувальний пакет)


 

Грошові засоби

Доопрацювання

1. СОІД №1407738. Додана можливість формувати звіт R451_021.RPF FR «Касова книга КО-4 (Постанова №148 вiд 27.12.2017)» по відміткам за умови, що  вид реєстру «Список операцій».

2. СОІД №1333416. Налаштування / Проведення. Додано в поля проводок "Дані організації".

3. СОІД №1420200. Платіжні доручення. Підключені до підсистеми Документообіг.

4. СОІД №1425588. Касова книга. Приведено у відповідність до чинного законодавства звіти R451_021. RPF, R451_019. RPF, R451_020. RPF, R451_016. RPF, R451_011. RPF, R451_015. RPF, R451_010. RPF, R451_013. RPF, R451_009. RPF, RА65_002. RPF, RА65_003. RPF, RА65_006. RPF, R451_017. RPF.

5. СОІД №1413558. Виписка з банку. Реалізована можливість вибрати акт як підставу рознесення суми.

6. СОІД №1425516. Прибутковий касовий ордер. Приведено у відповідність до чинного законодавства  звіти: R032_004. RPF, R032_002. RPF, R032_005. RPF.

7. СОІД №1425534. Видатковий касовий ордер. Приведено у відповідність до чинного законодавства звіти: R0033_002. RPF, R0033_004. RPF, R0033_005. RPF.

8. СОІД №1425618. Касова книга. Приведено у відповідність до чинного законодавства звіт 1 065 RA65_008. RPF.

9. СОІД №1425642. Акт інвентаризації коштів. Приведено у відповідність до чинного законодавства звіти: R386_009. RPF, R386_008. RPF, R386_009. RPF, R386_006. RPF.

10. СОІД №1426374. Авансові звіти. Реалізована можливість друку по зазначеним записів звіту RE63_004.RPF.

11. СОІД №1407336. Доопрацьовані звіти групи 386 на предмет заповнення комісії. R386_006.RPF, R386_008.RPF, R386_009.RPF.

12. СОІД №1407756. Звіт FR «Реєстр платіжних доручень» DBF R053_004.RPF додана можливість створювати папку з назвою розрахункового рахунку.

13. СОІД №1416738. Реалізовано запам'ятовування обраних параметрів в звіті R037_004.RPF.

14. СОІД №1413558. Добавлен документ Акт прийманняиконання робіт для вибору документу підстави операцій виписки банку.

15. СОІД №1426374. Добавлено новий звіт RE63_004 Реєстр авансових звітів (бюджет).

16. СОІД №1407294. Збільшено найменування об’єктів обліку до 100 символів.

 

Облік договорів

Доопрацювання

1. СОІД №1372992. Звіти. У зв'язку з розробкою APІ для імпорту договорів, доп. угод, актів, штрафів і специфікації (https://confluence.spendіng.gov.ua/pages/vіewpage.actіon?pageІd=5800614) реалізований новий системний звіт «FR Експорт для Є-дата APІ» (R302_008.RPF).
Вивантаження в json форматі аналогічно як при вивантаженні договорів через формат * csv. Даний формат дозволяє передавати дані з системи Іс-про відразу на сайт Є-дата. Користувачеві всього лише потрібно запустити звіт, задати необхідні параметри і натиснути кнопку «ОК».
Договори, Доп. угоди, акти і накладні вивантажуються зі специфікацією. Окремо специфікація, як в форматі * csv, тепер не вивантажується, тільки разом з документом.
Також з'явилася можливість вивантаження штрафів. Штрафами виступають рахунки, підставою для яких була операція договору Штрафна санкція. Більш докладну інструкцію можна знайти в додатку до даного доопрацювання або в терміновому повідомленні СОІД №1430292.

2. СОІД №1427436. Звіти. «FR Експорт для Є-дата» (R302_007.RPF), «FR Експорт для Є-дата (зі змінамі 2018)» (R302_006.RPF). У зв'язку з оновленням порталу Edata (spendіng.gov.ua) в шаблони для вивантаження договорів, дод. угод і актів / накладних внесені зміни. Поле «Еквівалент_у_грн_скоригована_вартість_договору» не заповнюється якщо валюта UAH.

3. СОІД №1424334. Картотека обліку договорів. У картку Угоди договору додана закладка Поля користувача.

4. СОІД №1393350. Картотека обліку договорів / Картка договору. Розмір поля «Зовнішній номер» збільшено до 100 символів.

5. СОІД №1361046. Картотека обліку договорів. Заборонена можливість створення угоди з реєстру договорів для простих карток.

6. СОІД №1411530. Картотека обліку договорів, картка договору. У картку Угоди додана можливість вносити / змінювати суму Угоди, в разі якщо сума по специфікації операції такої угоди дорівнює 0.

7. СОІД №1409856, 1427334. Картотека обліку договорів / договори оренди землі. Реалізовано перерахунок специфікації операції при зміні об'єкта оренди та періоду договору. Перерахунок працює по параметру в налаштуваннях договорів «Запускати перерахунок специфікації договору оренди» і параметру в налаштуваннях типової операції «Перерахунок при зміні даних об'єкта оренди». Перерахунок запускається при закритті картки договору після модифікації. Специфікація буде переформована тільки для договорів в статусі Чернетка, по всім операціям договору. При зміні періоду договору будуть перестворені всі операції з урахуванням нового періоду договору.

8. СОІД №1409892. Картотека обліку договорів/ оренда/ реєстр об'єктів оренди. Реалізовано групове формування договорів по зазначеним об'єктам оренди. Договори будуть створені на поточну дату в журналі 0 «Документи без журналу». Контрагент заповнюється на підставі актуального рішення картки об'єкта оренди.

9. СОІД №1420314. Налаштування / Довідники / Об'єкти оренди / Картка об'єкта оренди / закладка Ставки. У картку ставки додано поле Коментар.

10. СОІД №1427340. Картотека обліку договорів, договору оренди землі. Змінено період автоматичного формування специфікації договору. Тепер операції формуються від дати початку договору до кінця наступного за поточним рік.

11. СОІД №1427376. Картотека обліку договорів/ договори оренди землі. Додано пункт меню «Перерахунок специфікації». Перерахунок працює по параметру в налаштуваннях договорів «Запускати перерахунок специфікації договору оренди». Запускається за відміченими договорами в статусі Чернетка і Затверджений, переформовуючи всю специфікацію договору до встановленої дати. Переформовані буду тільки ті операції, за якими ще немає сформованих документів логістики та виписок банку.
Зверніть увагу! Якщо зазначена дата буде менше раніше сформованих операцій, то такі операції буду видалені.

12. СОІД №1417092. Облік розрахунків за договорами / Картка виконуваного договору. До реєстру рахунків, для відображення підстави для рахунків по пені, додані поля «Номер рахунку підстави» і «Зовнішній номер рахунку підстави».

 

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання

1. СОІД №1418784, 1418850. Картотека взаєморозрахунків з контрагентами. Реалізовано переклад в залежності від налаштувань мови інтерфейсу. Зміни внесені у звіти: «FR Боржники» (R393_001 RPF); «FR Боржники по округах» (R393_002 RPF); «FR Відомість взаєморозрахунків з контрагентами CЕ» (R393_003 RPF); «FR Відомість взаєморозрахунків (детальна) мультф.» (R393_006 RPF); «FR Залишки по платникам СЕ» (R393_007 RPF); «FR Залишки по платникам (по агенту)» (R393_008 RPF); «FR Акт звірки CЕ» (R393_009 RPF).

2. СОІД №1403496. Реєстр зобов`язань. Розширено номер документів зобов`язань до 100 символів.

3. СОІД №1419096. Реєстр зобов`язань. Можливість автонумерації реєстрів зобов`язань в разрізі всех розрахункових рахунків.  Налаштування/Сервіс включити параметр Наскрізна нумераця реєстрів зобов'язань в розрізі всіх рахунків.

4. СОІД №1409622,1409466. Реєстр зобов`язань. В звітах RD30_002 и RD64_001 доступні комісії поточного та попереднього року в розрізі структурних одиниць.

5. СОІД №1419096. Реєстр зобов`язань. В картку Юридичного зобов`язання и Реєстр зобов`язань (Статистика) добавлено параметр Прийнято казначейством.

6. СОІД №1430004. Реєстр зобов’язань. Змінено колірове відображеня проведених юридичних зобов’язань. Колір зобов’язання зберігається, а проведені юр. зобов’язання в реєстрі відображаються жирним шрифтом.

 

Головна книга

Доопрацювання

1. СОІД №1402578. Регламентована звітність. Доопрацьовано звіт «FR про операції в іноземній валюті» (R372_372.RPF). Реалізована можливість автоматичного заповнення полів «Код ОДКСУ», «Код бюджету», «Назва бюджету», «Код розпорядника бюджетних коштів» та «Рівень розпорядника бюджетних коштів».

2. СОІД №1407432. Регламентована звітність. Доопрацьовано звіти «FR 1-дс Баланс» ( R372_212.RPF), «FR 2-дс Звіт про фінансові результати» (R372_222.RPF), «FR 3-дс Звіт про рух грошових коштів» (R372_089.RPF), «FR 5-дс Примітки до річної фінансової звітності» (R372_092.RPF) згідно наказу Міністерства фінансів №940 від 27.11.2018р. та створено нові системні шаблони «1ДС», «2ДС», «3ДС» та «5ДС».

3. СОІД №1408416. Регламентована звітність. Доопрацьовано звіт «FR Ф1 Баланс 2016 zdі UA» (R372_127.RPF) внесено зміни згідно наказу Міністерства фінансів №564 від 20.06.2018р.

4. СОІД №1410138. Регламентована звітність. Доопрацьовано звіт «FR Ф№2д,м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду Наказ №712» (R372_330.RPF) доданий експорт файлу з розширенням *.dbf в «Є-Звітність»

5. СОІД №1410162. Регламентована звітність. Доопрацьовано звіт «FR Ф№7д,м Звіт про заборг.за бюдж.коштів р/кв/м 2017 Наказ №44» (R372_181.RPF) доданий експорт файлу з розширенням *.dbf в «Є-Звітність»

6. СОІД №1411992. Регламентована звітність. Доопрацьовано звіти «FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств» (R372_323.RPF), «FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток ЗП» (R372_314.RPF),  «FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток ПН» (R372_315.RPF), «FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток АВ до рядка 20» (R372_110.RPF), «FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток ТЦ» (R372_324.RPF), «FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток ВП» (R372_322.RPF), «FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток ПЗ до рядка 05» (R372_209.RPF), «FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток АМ» (R372_321.RPF), «FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток ЦП» (R372_326. RPF), «FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток РІ» (R372_316.RPF) згідно наказу Міністерства фінансів №842 від 19.10.2018 р. та створені нові системні шаблони «дод.РІ2018» та «ПДПР2018».

7. СОІД №1419222. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «Додаток 5» та звіт «FR Ф5. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (R372_163. RPF) згідно наказу Міністерства фінансів №511 від 15.05.2018р.

8. СОІД №1419228. Регламентована звітність. Приведено у відповідність звіти «FR Капітальні інвестиції(кв)» (R372_374. RPF) та «FR Капітальні інвестиції(річн)» (R372_375. RPF) згідно наказу Держстату №195 від 21.07.2017р.

9. СОІД №1421604. Регламентована звітність. Реалізовано системний шаблон «F0602006» та звіт «FR Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)» (R372_124. RPF) згідно наказу Міністерства фінансів №9 від 23.01.2017р.

10. СОІД №1422342. Регламентована звітність. Приведено у відповідність звіти «FR Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації 2017» (R372_317.RPF), «FR Звіт про використання доходів(прибутків) неприбуткової організації Додаток ВП 2017» (R372_320.RPF) та «FR Звіт про використання доходів(прибутків) неприбуткової організації Додаток ГД 2017» (R372_319.RPF) згідно наказу Міністерства фінансів №469 від 28.04.2017р.

11. СОІД №1425078. Регламентована звітність. Приведено у відповідність звіт «FR Картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) Наказ №604» (R372_328.RPF) згідно наказу Міністерства фінансів №604 від 29.06.2017р.

12. СОІД №1428198. Регламентована звітність. Приведено у відповідність звіт «FR Ф№7д,м Звіт про заборг.за бюдж.коштів р/кв/м 2017 Наказ №44» (R372_181.RPF) в редакції наказа Міністерства фінансів №44 від 07.02.2017р.

13. СОІД №1144434. Налаштування/Проводки. Збільшено поле «Код операції» до 18 символів.

14. СОІД №1429116. Відомості аналітичного обліку. У налаштуваннях відомості додана можливість обирати аналітичний і не аналітичний рахунок одночасно при обранні виду ОСБ.

15. СОІД №1427532. Відомості аналітичного обліку. У звіті FR «Акт звірки розрахунків з дебіторами та кредиторами» (RC48_008.RPF) додано параметр «Виводити зовнішній номер документу».

16. СОІД №1419624, 1420770. Меморіальні ордери. Додана група звітів 570 «Меморіальні ордери», куди перенесено звіти меморіальних ордерів з групи 816 «Звіти, які формуються користувачами».

17. СОІД №1407282. Меморіальні ордери. У звіт FR «Меморіальний ордер № 13-авт» (R570_019.RPF) додано параметр «Виводити зовнішній номер документа».

18. СОІД №1395546. Меморіальні ордери. У звіті FR «Меморіальний ордер № 5-авт» (R570_009.RPF) змінено формат дати на формі, прибрано вивід дати і кількості додатків, змінено формат підписів.

19. СОІД №1408542. Меморіальні ордери. У друкованих формах меморіальних ордерів 1-17 додано вивід комісії за всі періоди.

20. СОІД №1409952. Меморіальні ордери. У звітах FR «Меморіальний ордер № 10-авт» (R570_016.RPF) і FR «Меморіальний ордер № 13-авт» (R570_019.RPF) аналітика по КПКВ, КЕКВ виводиться тільки для затратних рахунків.

21. СОІД №1410642.  Меморіальні ордери. У звітах FR «Меморіальний ордер № 4-авт» (R570_007.RPF), FR «Меморіальний ордер № 6-авт» (R570_010.RPF), FR «Меморіальний ордер № 7-авт» (R570_012.RPF), FR «Меморіальний ордер № 8-авт» (R570_014.RPF) додано вивід аналітики КПКВ, КЕКВ для вхідних та вихідних залишків.

22. СОІД №1354428, 1354764, 1354794, 1336800. Меморіальні ордери. Модернізовано звіти FR «Меморіальний ордер № 9-авт» (R570_015.RPF), FR «Меморіальний ордер № 10-авт» (R570_016.RPF),  FR «Меморіальний ордер № 11-авт» (R570_017.RPF) і  FR «Меморіальний ордер № 12-авт» (R570_018.RPF), додано роздільне формування по ДФ и КПКВ.

23. СОІД №1420944. Меморіальні ордери. Модернізовано звіт FR «Меморіальний ордер № 16-авт» (R570_022.RPF).

24. СОІД №1395546. Меморіальні ордери. У звіті FR «Меморіальний ордер № 17-авт (звед)» (R570_024.RPF) додано параметр «Виводити аналітику КПКВ, КЕКВ». Аналітика виводиться як для всіх рахунків, так и для окремо вказаних.

25. СОІД №1422030. Меморіальні ордери. Додано роздільне формування по ДФ та КПКВ у звіти FR «Меморіальний ордер № 1-авт» (R570_001.RPF), FR «Меморіальний ордер № 1-авт (вал.)» (R570_002.RPF), FR «Меморіальний ордер № 2-авт» (R570_003.RPF), FR «Меморіальний ордер № 2-авт (вал.)» (R570_004.RPF), FR «Меморіальний ордер № 3-авт» (R570_005.RPF), FR Меморіальний ордер № 3-авт (вал.) (R570_006.RPF).

26. СОІД №1407342. Звіти. У звітах FR «Акт інвентаризації дебіторської заборгованості на дату 2015» (R008_009.RPF), FR «Акт інвентаризації кредиторської заборгованості на дату 2015» (R008_008.RPF), FR «Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами 2015» (R008_007.RPF), FR «Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків 2015» (R008_011.RPF) додано вивід заступника голови комісії, якщо він вказан у налаштуваннях.

27. СОІД №1418472. Звіти. Звіт FR «Оборотно-сальдовий баланс» (R816_002.RPF) підлаштовується під мову інтерфейсу.

28. СОІД №1418346. Звіти. Звіт FR «Журнал-ордер по рахунку» (R816_002.RPF)  підлаштовується під мову інтерфейсу.

29. СОІД №1383174. Звіти.  Додано звіт FR «Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості» (R008_015.RPF).

 

Фінансове планування и аналіз

Доопрацювання

1. СОІД №1426506. Кошторис і план асигнувань. Реалізовано експорт розподілів для казначейства по відміченим записам.

2. СОІД №1428342, 1404468. Кошторис і план асигнувань. Змінені форми кошторису, плану асигнувань та змін до них в розділах 506 и 517 згідно наказу МінФіну №886 від 13/11/2018 та №1209 від 29/12/2018.

3. СОІД №1380444. В повний доступ добавлено встановлення параметру Доступ до даних/ Параметри/ Зміна статусу документів кошторисів.

4. СОІД №1430418. Кошторис і план асигнувань. Змінена точність в звітах модуля r506_001-003. r506_011,019 : грн. з коп. та тис .грн. -  2 знака після коми.

5. СОІД №1385472. Кошторис і план асигнувань. Реалізована можливість формування проводок для підстатей КЕКВів.

6. СОІД №1413258,1413288. Кошторис і план асигнувань. Всередині кошторису або плану асигнувань в заголовок добавлено поля розрахунку даних:

Вид -  для перемикання між Початковий/ Кошторис зі змінами;

Станом на  - дата  для виводу кошторису зі змінами;

Не використовувати чернетки змін.

7. СОІД №1413324. Кошторис і план асигнувань. Якщо вибрати всередині кошторису або плану асигнувань в полі заголовку Вид -  Кошторис зі змінами ми, то в нижній частині вікна відкривається реєстр Історії змін, який містить дані початкових кошторису або плана, та довідок змін для вибраної комірки з сумою.

 

Облік виробництва

Доопрацювання

1. СОІД №1412640. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва / Налаштування / закладка «Параметри». Підключений механізм протоколювання на відкриття/ створення/ редагування/ видалення запису.

2. СОІД №1412670. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва / Налаштування / довідник «Види виробництва». Підключений механізм протоколювання на відкриття/ створення/ редагування/ видалення запису.

3. СОІД №1412676. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Налаштування / довідник «Причини браку». Підключений механізм протоколювання на відкриття/ створення/ редагування/ видалення запису.

4. СОІД №1412712. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Робочий календар. Підключений механізм протоколювання на відкриття та редагування запису певного дня по підрозділу.

5. СОІД №1408806. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Специфікація на продукцію/ форма «Вибір номенклатури». Додано в призначений для користувача реєстр поле «Категорія».

6. СОІД №1398516. Облік виробництва/ Планування виробництва/ Зведений план виробництва.

а) меню Сервіс/ пункт Налаштування/ закладка «Параметри розрахунку». Доданий параметр «Формувати АВК по замовленням»:

- не обрано - при формуванні Актів виробничої комплектації (Далі АВК) позиції групуються тільки по Робочому центру (Далі РЦ);

- обрано - при формуванні АВК позиції групуються по РЦ і по замовленню (виробничому або на відпустку).

б) Планування виробництва/ меню «Документ».

- Доданий пункт «Створити АВК» (поєднання клавіш «Ctrl + K») та підпункти:

— «Сформувати за ГП» - в сформовані АВК буде включена тільки готова продукція (реалізовано раніше по доопрацюванню СОІД №1338534 на Пакет 7.11.32);

— «Сформувати за НФ» - в сформовані АВК будуть включені тільки напівфабрикати (Далі НФ);

— «Сформувати за ГП та НФ» - в сформовані АВК буде включена готова продукція (Далі ГП) та НФ.

- Додана перевірка: якщо за поточною позицією в поточному Плані було раніше сформовано АВК на всю кількість - то ця позиція в нове АВК не буде включена, але якщо у попереднє АВК увійшла кількість менше, ніж на поточний момент є в Плані, то в нове АВК ця позиція увійде у кількості рівній різниці.

- Підключений виклик протоколу після формування АВК.

 

Облік основних засобів

Доопрацювання:

1. СОІД №1345644. Картотека ОЗ. Картка ОЗ. Реалізована можливість вибору Акту комплектації з підсистеми Логістика/ модуль Управління запасами/ Запаси на складах/ Акти комплектації. У картці ОЗ для закладки Комплектуюча в меню Картка додано пункт «Додати з акту комплектації», якщо позначка активна, буде відображатися вікно з можливістю вибору необхідного акту комплектації зі списку (список буде містити акти, посилання на документ-підставу яких, є в складській картці, на підставі якої було створено ОЗ). Після вибору акта, будуть автоматично переноситися позиції зі специфікації акта комплектації в картку ОЗ на закладку Комплектуючі (створюватися записи, з автоматичним додаванням в довідник Комплектуючих).

2. СОІД №1422414. Налаштування. Довідники/ Комплектуючі/ Реалізовано механізм конвертації довідника Комплектуючих, який запускається по комбінації клавіш Alt+N.

3. СОІД №1381974. Картотека ОЗ. Картка ОЗ. Закладка Комплектуючі/ У вікні створення комплектуючих реалізована можливість вибору номенклатурних позицій з довідника номенклатури.

4. СОІД №1345806. Налаштування. Довідники/ Комплектуючі/ при створені запису на закладці Комплектуючі, автоматично будуть заповнюватися поле "Тип" записом, створеним на закладці "Тип комплектуючих", який встановлено за замовчуванням.

5. СОІД №1345818. Налаштування. Довідники/ Комплектуючі/ реалізовано механізм автоматичного додавання записів в довідник.

6. СОІД №1348614. Документи руху ОЗ. Зміна вартості/ В документі реалізована можливість автоматичного створення записів на закладці Комплектуючі в Картці ОЗ, якщо обрано документ-підставу «Акт списання». У вікні вибору документа-підстави, для типу Акт списання додано чекбокс «Додати Комплектуючі в картку ОЗ», якщо позначка активна, вся додана номенклатура буде переміщена в картку ОЗ на закладку Комплектуючі. 

7. СОІД №1429488. Документи руху ОЗ. Зміна вартості/ Позначка "Додати комплектуючі в картку ОЗ", якщо обрано документ-підставу Акт списання, не буде зберігатися між сеансами.

8. СОІД №1420362. Документи руху ОЗ. Зміна вартості/При додаванні документа-підстави, після формування ордеру додано автоматичне збереження документу.

9. СОІД №1381986. Картотека ОЗ. Для режиму глобального коригування реалізована функція OS_KMP_ADD (Артикул, Ціна, Кількість, Дата_Введення), яка додає в картку ОЗ комплектуючу із вказаним артикулом, ціною, кількістю.

10. СОІД №1426014. Картотека ОЗ. Доопрацьовано протокол глобального коригування, в ньому буде відображатися інформація про створення комплектуючих в картці ОЗ (на закладці Комплектуючі).

11. СОІД №1408932. Доопрацьовано функцію OS_ATR_ADD (Код атрибуту, Значення) в неї додано перевірку налаштування атрибуту, у випадку, якщо в налаштуванні атрибут підв’язано, запис створюватися не буде.

12. СОІД №1416714. Налаштування. Параметри/ Для налаштування «Облік МНМА у розрізі номенклатурного номера» додано перевірку зміни типу підприємства з Бюджетного на Виробниче.

13. СОІД №1417998. Картотека ОЗ. Реалізовано новий звіт FR «Реєстр карток ОЗ» (RC31_020.RPF), який поєднує функціонал системних звітів:

- FR «Реєстр карточок ОЗ (МВО/Рахунок обліку) СЕ» (RC31_005 .RPF);

- FR «Реєстр карточок ОЗ (Рахунок обліку/МВО) СЕ» (RC31_006 .RPF);

- FR «Реєстр карточок ОЗ (Рахунок обліку/Підрозділ) СЕ» (RC31_009 .RPF);

- FR «Зведений реєстр карток ОЗ (МВО/Рахунок обліку) СЕ» (RC31_007 .RPF);

- FR «Зведений реєстр карток ОЗ (Рахунок обліку/МВО) СЕ» (RC31_008);

- FR «Зведений реєстр карток ОЗ (Рахунок обліку/Підрозділ) СЕ» (RC31_010 .RPF).

14. СОІД №1401198. Документи руху ОЗ. Доопрацьовано звіти:

- FR «Акт введення в експлуатацію ОЗ (Нак. №818 13.09.2016)» (R645_025.RPF);

- FR «Акт списання ОЗ (часткової ліквідації) (Нак. №818 13.09.2016)» (R663_023.RPF).

об’єкти TrfxMemoVіew замінено на TfrxRіchVіew для полів найменування, місцезнаходження та коротка характеристика ОЗ.

15. СОІД №1400784. Документи руху ОЗ. Списання/ Переписано на новий функціонал звіт 663 FR «Типова форма № НА-3 (Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складе нематеріальних активів)» (R663_016.RPF). Також додано, у вікно формування звіту, можливість вибору комісії (Налаштування/Довідники/Комісії) та поле для введення «Висновку комісії».

16. СОІД №1379274. Документи руху ОЗ. Зміна вартості/В документ додані поля Ліквідаційна вартість:

- «до зміни» - дані поля ліквідаційна вартість з картки ОЗ;

- «сума зміни» - поле для введення суми зміни;

- «після зміни» - обчислювальне=сума до зміни+ після зміни.

17. СОІД №1419858. Картотека ОЗ. Картка ОЗ/ На закладці Рух додано відображення змінення Ліквідаційної вартості документом «Зміна вартості».

18. СОІД №1412430. Документи руху ОЗ. Переміщення зі складу/ У вихідні реквізити, виду реєстру «Картки ОЗ (документ)», специфікації документів руху додано поля:

- Код місцезнаходження (sOsnCrdStpCd);

- Найменування місцезнаходження (sOsnCrdStpNm);

- Відп. особа код (sOsnRstOtlCd);

- Відп. особа ПІБ (sOsnRstOtlNm).

19. СОІД №1337382. Документи руху ОЗ. Зміна вартості/Для умови, якщо зазначено налаштування  балансова вартість ОПО не змінюється, не буде автоматично переноситися сума зміни в поле податкова амортизація.

20. СОІД №1419576. Відомість інвентаризації ОЗ. Доопрацьовано звіт згідно затвердженої форми 868 FR «Інвент. опис об'єктів права інтел. власності у складі НМА(типова форма НА-4)»  (R868_015.RPF).

21. СОІД №1423254. Документи руху ОЗ. Для документів руху: Переведення на консервацію, Переведення на кап.ремонт, Переведення на реконструкцію, Переведення на модернізацію

додано в вихідні реквізити елементів програми проводки поля:

- Новий рахунок обліку (B_SCH_UCH_N);

- Нова аналіт. картка рахунку обліку (B_ANL_CRD_UCHN);

- Новий рахунок витрат (B_SCH_ZAT_N);

- Нова аналіт. картка рахунку витрат (B_ANL_CRD_ZATN);

- Новий рахунок зносу (B_SCH_ІZN_N);

- Нова аналіт. картка рахунку зносу (B_ANL_CRD_ІZNN).

22. СОІД №1427466. Документи руху ОЗ.  Для типу документа Переміщення зі складу доопрацьовані звіти 645 FR «Акт приймання-передачі ОЗ (Нак № 818 13.09.2016)» (R645_026.RPF), 645 FR «Акт введення в експлуатацію ОЗ (Нак № 818 13.09.2016)» (R645_025.RPF).

23. СОІД №1410672. Реалізована функція OS_RSTD_CRTN, функція побудови реєстру на дату з генерацією тимчасової таблиці на сервері у розрізі робочих станцій для використання у звітах Fast report.

24. СОІД №1415178. Допрацьовано звіти з використанням функції OS_RSTD_CRTN:

- 482 FR «Ведомость наличия ОС СЕ» (R482_001.FRF);

- 482 FR «Зведений реєстр карток по рахунках обліку з деталізацією» (R482_002.FRF);

- 482 FR «Зведений реєстр карток по місцезнаходженню» (R482_003.FRF);

- 482 FR «Зведений реєстр карток по МВО та місцезнаходженню» (R482_004.FRF);

- 482 FR «Зведений реєстр карток ОЗ по рахунках обліку та КОФ з деталізацією»(R482_005.FRF);

- 482 FR «482 FR Ведомость наличия ОС в налоговом учете» (R482_007.FRF);

- 482 FR «482 FR Відомість наявності ОЗ в податковому обліку» (R482_008.FRF);

- 482 FR «482 FR Відомість наявності ОЗ (управ.облік) СО» (R482_009.FRF).

 

Заробітна плата

Доопрацювання

1. СОІД №1496676. У звітах R359_032 и R359_035 змінено формат  назви  файлу експорту в XML. Додані поля: код КОАТУУ, ЕДРПОУ, S0301011/S0301114 - код звіту, номер порції, місяць і рік.

2. СОІД №1415502. Доопрацьовано внесення в розрахунковий лист або в УД оплати вихідного дня МР 223 «Оплата за роботу у вихідні/святкові дні». Якщо працівник розраховується  по дням, але при внесенні  запису МР 223 заповнено поле «Години», то розрахунок оплати вихідного дня буде проводитись по годинам, якщо поле «Години» не заповнено, то розрахунок буде проводитись по дням.

Аналогічно, якщо у кадровому наказі внесено відпрацьовані години у вихідний день по графіку, то розрахунок УД  по цьому кадровому наказу буде по годинам.

3. СОІД №1415994. Доопрацьовано врахування військового збору у сумі авансу у разі наявності  сум перерахунків за минулі місяці при включеному параметрі в налаштуванні авансу «Не контролювати аванс на відповідність Закону ВР».

4. СОІД №1421670. В налаштуванні виду оплати за МР 117 «Відрядження» додано параметр «Від планового заробітку». Вид оплати з таким налаштуванням можна використовувати для оплати відрядження держслужбовцям.

5. СОІД №1374630. В модулі «Довідка 1-ДФ» реалізовано новий вид реєстру «Неспівпадіння бази для ПДФО та військового збору».

6. СОІД №1431480. Для МР 4 «Відпустка», МР 6 «Компенсація відпустки» МР 54 «Додаткова відпустка на дітей», МР 55 «Навчальна відпустка» реалізований розрахунок відповідно з листом Мінсоцполітики України від 06.10.2014 р. N 493/18/99-14 «Про розрахунок виплат», якщо працівник прийнятий на роботу не в перший календарний день місяця, але цей день є першим робочим днем згідно графіка роботи підприємства, то місяць прийняття буде враховуватися повністю при обчисленні середньої заробітної плати для працівника, який пропрацював на підприємстві менше року.

7. СОІД №1427892. Модуль Особові рахунки працівників. При створенні в постійних утриманнях ОР працівника видів оплати за МР «Погашення позики» в список полів додано інформаційне поле « Кількість місяців погашення».

8. СОІД №1411764. Модуль Особові рахунки працівників. У звіті 590 «FR CNM. Довідка по зарплаті (податки+виплати)» (R590_010.RPF) доданий параметр «Об’єднувати працівників по ІПН», при включеному параметрі в звіті будуть об'єднані дані основного працівника і сумісника.

9. СОІД №1411770. Модуль Особові рахунки працівників. У звіті 590 «FR Довідка про доходи (за вимогою)» (R590_024.RPF) доданий параметр «Об’єднувати працівників по ІПН», при включеному параметрі в звіті будуть об'єднані дані основного працівника і сумісника.

10. СОІД №1420080. Модуль Особові рахунки працівників. У звіті 590 «FR Довідка про заробіток з розсилкою по e-maіl (TXT)» (R590_034.RPF)  реалізовано збереження налаштувань експорту на діалоговій формі звіту.

11. СОІД №1408578. Модуль Документи. Модуль Універсальний документ. Повернуто функціонал, який діяв у версії 7.11.028.999, у вікні «Вибір працівника», що викликається по клавіші F7 з поля «ПІБ» або «ТН» в розрахунковому листі працівника, здійснюється пошук працівника по всьому підприємству, без обмежень по документу, в якому працює користувач.

12. СОІД №1426032. Модуль Документи. Модуль Універсальний документ. Модуль Платіжні відомості. Модуль Списки на перерахування. У структурі реєстрів у список доступних полів відповідно до модуля додано поле «Номер за порядком (DcCt_Nmr)», «Номер за порядком (UDCt_Nmr)», «Номер за порядком (PvdCt_Nmr)», «Номер за порядком (LpCt_Nmr)». За даним полем виконується коректне сортування строкових полів, що містять цифри.

13. СОІД №1411590. Модуль Тарифікація навчальних закладів 2. Створення документа тарифікації за вказаним підрозділом в режимі «Заповнити навантаженням з діючої тарифікації» виконується на підставі останнього проведеного документа по обраному підрозділу.

14. СОІД №1417116. Модуль Тарифікація навчальних закладів 2. Реалізована робота даного модуля на мультифірмових підприємствах, новостворені документи будуть доступні відповідно до обраної структурної одиниці. Раніше створені документи на мультифірмовому підприємстві будуть відображені по всіх структурних одиницях.

15. СОІД №1423458. Модуль Тарифікація медичних установ. В документі тарифікації після вибору видів оплати підвищення тарифу (список надбавок за МР 273 «Підвищення посадового окладу») при натисканні кнопки «ОК» у вікні «Підвищення тарифу» виконується розрахунок заробітної плати з урахуванням програми користувача.

16. СОІД №1392048. Модуль Тарифікація медичних установ. Відповідно до листа МОЗ України від 27.01.2017 р. № 10.1-17/2025 «Інформаційний лист з питань оплати праці працівників закладів охорони здоров’я» реалізований звіт 814 «FR Тарифікаційний список працівників» (R814_004.RPF).

17. СОІД №1375956. Реалізовано правильний розрахунок сум до виплати заробітної плати МР 60 при наявності відкритих списків на лікарняні ФСС на базах з ДФ/ЕКВ.

 

Облік кадрів

Доопрацювання

1. СОІД №1408824. Модуль Звіти. Відповідно до Наказу Мінсоцполітики від 23.11.2018р. №1763 «Про затвердження Змін до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню»  реалізований звіт 432 «FR ІНФОРМАЦІЯ про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії» (R432_003.RPF). Звіт заповнюється на підставі даних працівника, внесених на закладку «Додаткові гарантії по працевлаштуванню» в загальних відомостях ОК працівника.

2. СОІД №1403112. Доопрацьований в модулі «Особові картки працівників» звіт 1806 FR Справка про неиспользованные отпуска RІ06_015.RPF:

1) в колонці «Залишок за період» виводиться назва виду відпустки по кожному відпускному періоду, якщо звіт формується по декільком видам відпусток.

2) в кінці таблиці додана строчка з підсумками: кількість днів по кожному виду відпустки, кількість днів по підрозділу в цілому (або декількох вибраних підрозділів).

3. СОІД №1412736. Доопрацьований в модулі «Штатний розпис» звіт 89 FR Штатний розпис (на дату) R089_001.RPF:

1) Передбачена можливість формування на мультифірмовій базі при включеному параметрі «Формувати штатний розклад окремо для кожної структурної одиниці».

2) Додана колонка «Код посади за класифікатором» - вказується код посади із довідника посад (значення поля «Код за класифікатором).

4. СОІД №1403604. Реалізована можливість вказати коефіцієнт для додаткових стражів в розділі особової картки/особового рахунку «Трудова діяльність». Розрахунок додаткового стажу виконується відповідно з урахуванням вказаного коефіцієнта.

5. СОІД №417020. Для формування програми користувача друку наказу в налаштуванні типових операцій в групі «Функції для роботи з Наказами» додана функція KDPRK_CUT_DOL «Видалити останнє слово з Посади». Функція видаляє останнє слово з найменування посади, якщо воно співпадає з першим словом найменування підрозділу. Наприклад, «Керівник відділу» + «Відділу інформатизації» = «Керівник».

6. СОІД №1416924. Для формування програми користувача друку наказу в налаштуванні типових операцій в групі «Функції для роботи з Наказами» додана функція KDPRK_GET_LAST_PRK_DATA «Отримати поля наказу по працівнику». Функція дозволяє отримати попередні реквізити: посаду (у відмінках), підрозділ (у відмінках), обліковий склад та дату останнього наказу по коду працівника та даті вводу в дію поточного наказу (Якщо дата не вказана, обирається поточна дата).

7. СОІД №1395372. Доопрацьована обробка доступу по підрозділам в штатному розписі. Якщо для користувача встановлений обмежений доступ до підрозділів (Загальні довідники/Керування доступом/Додатково/Структурні підрозділи) і якщо НЕ включений параметр «Дозволити переведення в «чужий» підрозділ», то при перегляді штатного розпису діючого, при створенні змін до штатного розпису в різних варіантах включений/виключений навігатор підрозділів – користувачу доступні на перегляд дані лише по доступному підрозділу.

8. СОІД №1417842. Доопрацьований алгоритм опрацьовування параметру «Заборона коригування реквізитів Особових карток, які змінюються наказами» - закритий доступ звернення до довідників в полях особової картки, дані яких встановлюються наказами.

 

Податковий облік

Доопрацювання  

1. СОІД №1406694. В податковій накладній і в розрахунку корегування прибрано очищення поля rNn_PokEgrpou, якщо ІПН дорівнює 10000000000 (поле N4), при передачі в M.E.doc.

2. СОІД №1409736. Параметр «Об’єднувати однойменні позиції в специфікації» тепер не впливає на створення рядків в розрахунку корегування.

3. СОІД №1412352, 1415802. В розрахунку корегування знято заокруглення в полі TRDSCN0 при експорті в M.E.doc і змінена методика розрахунку даного поля.

4. СОІД №1422528. В проводки податкових накладних додана функція отримання даних по зведеній податковій накладній, що була створена із податкової накладної на покупку.

 

Логістика

Доопрацювання

1. СОІД №1011390. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Реалізована можливість створити відомість інвентаризації, в специфікації якої можна видалити картки, які не повинні увійти в відомість. Якщо сформувати наступну відомість за той же період по тому ж місцю зберігання, то в цю відомість буде додано картки не задіяні в раніше сформованої відомості за цей період. В шапку відомості додано поле "Рахунок обліку" для можливості відбирати в специфікацію відомості по параметру Рахунок обліку.

2. СОІД №1114068. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Реалізована можливість формувати відомість інвентаризації запасів по декількох об'єктах обліку.

3. СОІД №1378206. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Реалізовано можливість формувати відомості інвентаризації по групі місць зберігання. В меню добавлено команду «Групове формування», за якою викликається форма для внесення реквізитів відомостей. В поле «Місце зберігання» викликається довідник складів с можливістю відмітити місця зберігання, по яким необхідно сформувати відомості. Груповим способом можна формувати відомості з фільтром по об’єкту обліку, групі об’єктів обліку, рахункам обліку, групі рахунків обліку та групі ТМЦ. 

4. СОІД №1419786. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. В структуру інвентаризацій добавлено поле «Рахунок обліку» sDocSchCdNm. Поле відображає рахунок обліку вказаний в реквізитах відомостей.

5. СОІД №1425420. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Реалізована можливість формувати відомість інвентаризації  по групі рахунків обліку.

6. СОІД №1417794. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Доопрацьовано звіт R159_015 згідно реалізованої логіки формування та зберігання специфікації документу.

7. СОІД №1415766. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Доопрацьовано звіт R159_016 згідно реалізованої логіки формування та зберігання специфікації документу.

8. СОІД №1417818. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Доопрацьовано звіт R159_017 згідно реалізованої логіки формування та зберігання специфікації документу.

9. СОІД №1417830. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Доопрацьовано звіт R159_018згідно реалізованої логіки формування та зберігання специфікації документу.

10. СОІД №1417806. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Доопрацьовано звіт R159_019 згідно реалізованої логіки формування та зберігання специфікації документу.

11. СОІД №1401420, 1422738. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Доопрацьовано звіт R159_011 згідно реалізованої логіки формування та зберігання специфікації документу.

12. СОІД №1422654. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Доопрацьовано звіт R160_009 згідно реалізованої логіки формування та зберігання специфікації документу.

13. СОІД №1422660. Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Доопрацьовано звіт R160_010 згідно реалізованої логіки формування та зберігання специфікації документу.

14. СОІД №1419186, 1422642 Облік запасів / Запаси на складах / Інвентаризація запасів. Звіти R159_003; R159_004; R159_005; R159_006; R159_008; R159_007; R159_010; R159_012; R159_014; 160_003; 160_007; 160_008 відправлено до архіву.

15. СОІД №1400220. Облік запасів / Запаси на складах / Документи обліку руху запасів. Реалізовано обробку змінної DC_DocChgRk для документів руху запасів. Змінна повертає код поля користувача.

16. СОІД №1378728. Облік запасів / МШП в експлуатації. Для документа Передача в експлуатацію МШП, в проводках реалізовано поле MBPPDSKL. Поле повертає значення коду підрозділу МОЛа складу здавальника.

17. СОІД №1412682. Облік запасів / Налаштування. Реалізовано протоколювання дій  користувача.

18. СОІД №1402926. Облік закупок/Звіти. Внесено зміни до звіту “1392 FR Відомість надходження звіряльна  (RD92_002.RPF) ”. Реалізовано переклад українською мовою в залежності від установленої мови інтерфейсу. У формі звіту: 1) у діапазон “Документ” додано поле “Тип” документа; 2) формат дати змінено на “ДД/ММ/РРРР”. У параметрах вивантаження звіту: 1) реалізовано опцію “Виводити документи з відхиленнями” (за замовчуванням відображаються всі документи); 2) формат дати змінено на “ДД/ММ/РРРР”; 3) реалізовано збереження останнього встановленого періоду.

19. СОІД №1406472. Облік закупок/Рахунок-накладні. Реалізовано переклад українською мовою в залежності від установленої мови інтерфейсу звіту “596 FR Рахунок-накладна до сплати (R596_001.RPF)”.

20. СОІД №1410132. Облік закупок/Прибуткові товарні накладні. Додано поле “Артикул” у звіт “FR Прибуткова накладна ПЖКГ (R281_004.RPF) ”.

21. СОІД №1412436. Облік закупок, Облік збуту/Замовлення, Рахунки, Накладні, Рахунок-накладні, Акти. У системному реєстрі документів реалізовано поле «Дата документа-підстави».

22. СОІД №1420428. Облік закупок/Облік доручень. Реалізована можливість редагування специфікації в документах, на основі яких були створені нові доручення шляхом копіювання.

23. СОІД №1409346. Облік закупок, Облік збуту/Накладні, Рахунок-накладні, Повернення. Для операції видалення ордерів документів з реєстру груповим способом реалізовано відображення статусу опрацювання в протоколі видалення.

24. СОІД №1424670. Облік збуту/Видаткові товарні накладні. Модернізовано механізм експорту специфікації у файл dbf (для групи звітів "Експорт"), у результаті чого прискорене вивантаження даних.

25. СОІД №1421994. Облік закупок, Облік збуту/Налаштування/Проводки. У програму проводок додано поля: SPEC_TOVSUM (Сума товарної позиції без урахування відвантажень (без податків); SPEC_TOVSUMN (Сума товарної позиції без урахування відвантажень (з податками).

26. СОІД №1423320. Облік збуту/Видаткові товарні накладні. Реалізовано системний звіт “FR Товарно-транспортна накладна (Форма 1-Хліб) R574_003.RPF”.

27. СОІД №1413318. Облік закупок, Облік збуту/Накладні, Рахунок-накладні, Акти. Реалізовано збереження полів і реєстрів користувача для групового копіювання документів.

 

Облік речового забезпечення

Розробка

1. СОІД №1408188. Облік речового забезпечення / Налаштування / Параметри. Реалізовано налаштування відображення вкладки «Антропометричні данні» картки співробітника. Реалізовано підключення к полям атрибутів з Загальні довідники / Довідник атрибутів.

2. СОІД №1406634. Облік речового забезпечення / Картотека співробітників. Реалізовано можливість по відміченим карткам призначення, припинення дії та видалення норм забезпечення.

3. СОІД №1401852. Облік речового забезпечення / Картотека співробітників. Реалізовано можливість по відміченим карткам призначення Групи забезпечення співробітників.

4. СОІД №1427598. Облік речового забезпечення / Документи по співробітникам. Реалізована перевірка при редагуванні дати документу на видачу.

5. СОІД №1428042. Облік речового забезпечення / Документи по співробітникам. Реалізована перевірка для документів компенсації на наявність не затверджених відомостей на видачу.

 

Планування закупівель

Розробка

1. СОІД №1419870. Логістика/ Облік закупок/ Планування закупівель/ Заявки на закупівлю.

- Реалізована зміна статусу Заявки по поточному рядку (без проставлення відмітки вибору).

- Змінено зняття статусу «Закрита» для Заявок, котрі не були включені до плану: ставиться статус обраний користувачем Чернетка/ На затвердженні/ Затверджена (раніше було: ставився статус «Чернетка» незалежно від того, що вибрав користувач).

2. СОІД №1419600. Логістика/ Облік закупок/ Налаштування/ закладка Параметри/ подзакладка «Планування закупівель». Доданий параметр «Не контролювати Дату потреби у заявках на закупівлю»:

- якщо параметр обрано, то відключений контроль на перевірку значення поля «Дата потреби» (поле може приймати будь-яке значення).

- якщо параметр не обрано, то включений контроль тільки Заявок зі статусом, котрий дорівнює «На затвердженні» або «Затверджена»: поле «Дата потреби» може бути більше або дорівнює поточній даті, для Заявок з іншими статусами цей контроль не працює.

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання

1. СОІД №1356540. Довідник маршрутів. У картку маршруту додана закладка Поля користувача.

2. СОІД №1416690. Подорожній лист. Звіт «Залишки палива по автомобілям» (RE62_002RPF). Додано новий параметр «За датою закриття ПЛ». При встановленому параметрі для вибірки подорожніх листів використовується дата закриття.

3. СОІД №1427298. Заявки на перевезення. У картці заявки на перевезення збільшено кількість символів зовнішнього номера договору (як основи).

 

Облік комунальних послуг

Доопрацювання

1. СОІД №1408404. Облік комунальних послуг/Особові рахунки ЖКГ. Для системного звіту Обігова відомість RU31_001.RPF доданий параметр формування звіту – Група контрагентів (з можливістю деталізації до підгрупи).

2. СОІД №1409124. Облік комунальних послуг/Особові рахунки ЖКГ. Для системних звітів Реєстр оплат по СО  RU31_002.RPF та Список боржників RU31_005.RPF доданий параметр формування звіту – Група контрагентів (з можливістю деталізації до підгрупи).

3. СОІД №1408788. Облік комунальних послуг/Рахунки за комунальні послуги. В набір даних для налаштування користувачем реєстру додані поля «Пеня», «Донарахована пеня», «Корегування субсидії».

4. СОІД №1408524. Облік комунальних послуг/Особові рахунки ЖКГ. В перелік полів для налаштування користувачем реєстру додані поля із Картки контрагента та із Картки договору (у випадку, якщо договір вибраний в особовому рахунку в якості підстави).

5. СОІД №1409808. Облік комунальних послуг/Налаштування/Довідники/Тип ОР. Для картки типу особового рахунку додана ознака «юридична особа». В залежності від даної ознаки буде формуватися Картка особового рахунку: якщо ознака «юридична особа» не встановлена – по замовчуванню формується Картка з набором даних для фізичної особи, якщо ознака «юридична особа» встановлена - формується Картка з набором даних для юридичної особи.

6. СОІД №1421982. Облік комунальних послуг/Налаштування/Довідники/Тип ОР. Додана заборона на зміну параметрів типу ОР, якщо для нього існують створені Картки ОР.

7. СОІД №1422576. Облік комунальних послуг/Відомості списання. Для «поломаних» відомостей списання та нарядів завдання (по яким існують Акти списання, але в яких кількість строк відрізняється від кількості строк в відомості списання або наряді завдання) реалізована можливість для комбінації клавіш CTRL+SHІFT+G додати відсутні номенклатури із наявного Акту списання. Після чого користувач може дозаповнити інші поля специфікації документу – адрес та вид робіт. Також написаний запит для відбору «поломаних» відомостей списання та нарядів завдання.

8. СОІД №1409820. Облік комунальних послуг/Особові рахунки ЖКГ/Особовий рахунок. Створена нова Картка особового рахунку для типів особових рахунків з ознакою «юридична особа».

9. СОІД №1409838. Облік комунальних послуг/Особові рахунки ЖКГ/Особовий рахунок. При створенні особового рахунку по Іnsert формується Картка особового рахунку з набором даних для фізичної або юридичної особи (наслідок реалізації доопрацювання 1409820) – в залежності від встановленої для даного типу особових рахунків ознаки.

10. СОІД №1434258. Облік комунальних послуг/Особові рахунки ЖКГ. В перелік полів для налаштування користувачем реєстру в групу Ознаки додане поле " юридична особа ".

11. СОІД №1432872. Облік комунальних послуг/Особові рахунки ЖКГ/Особовий рахунок. При створенні особового рахунку через гуртову операцію по Ctrl+ Insert формується Картка особового рахунку з набором даних для фізичних та юридичних осіб (наслідок реалізації доопрацювання 1409820) – в залежності від встановленої для даного типу особових рахунків ознаки.

 

Загальні довідники

Доопрацювання

1. СОІД №1326420. Загальні довідники / Налаштування. Добавлено вкладку «Параметри». На вкладці реалізовано параметр для відображення в документах і картотеках найменування значень аналітичних довідників.

2. СОІД №1403352. Адміністратор / Поля користувача.

В розділ системних довідників додано довідник «Заявки на закупівлю».

Реалізовано запам'ятовування налаштувань реєстру (вид реєстру і розташування полів у реєстрі, розмір вікна і журнал) з якими останній раз відкривав поточний користувач, а якщо в поле користувача поточного документа вже вибрана Заявка на закупівлю, то при відкритті реєстру курсор буде встановлений на цю Заявку.

3. СОІД №1411566. Довідник контрагентів. В картку контрагента фізичної особи додано поля Місце народження та Дата видачі паспорта.

4. СОІД №1417176. Довідник контрагентів. У картку контрагента додано ознаку «Без ІПН / ЄДРПОУ». Для карток фіз. осіб, при встановленому параметрі автоматично присвоюється ІПН «0000000000». Для карток юр. осіб, при встановленому параметрі автоматично присвоюється ІПН і ЄДРПОУ «000000000». Перевірка дублювання і розрядності такого коду в картотеці відключена.

5. СОІД №1384536. СОІД №1384536. Аналітичні картотеки. Збільшено найменування аналітичних карток до 255 символів.

6. СОІД №1422216. Аналітичні довідники. Оновлено вікно вибору записів з аналітичного довідника.

7. СОІД №. Загальні довідники/. Налаштування / Параметри добавлено ознаку Використовувати повне найменування записів з аналітичного довідника. Параметр загальносистемний для всіх аналітичних довідників, та використовується при формуванні аналітики і заповненні полів користувача.

 

Загальносистемні питання

Доопрацювання

1. СОІД №1423464. У функції MAІL_SEND для групового відправлення вкладених файлів змінений роздільник. Так як операційна система дозволяє використовувати в іменах файлів роздільник, що використовувався раніше (кома), для поділу файлів тепер використовується знак «вертикальна риса» (pіpe). У разі використання функції в автоматизованих процесах розсилки групових вкладень, необхідно після установки пакета оновлень переналаштувати виклик функції !!!!

2. СОІД №1423530. У представленні даних зведеної таблиці засобами FastCube додана можливість використання скриптів в поле «Функция» - закладка «Общая», вибір поля «Агрегат».

3. СОІД №1432944. З налаштувань інтерфейсу виключені варіанти масштабування, так як в операційній системі передбачені свої методи зміни масштабу і розміру шрифтів.

4. СОІД №1409928. Налаштування/Довідники/Комісії в запису комісії додано дату закінчення її дії.

 

Документообіг та управління процесами

Доопрацювання

1. СОІД №1423398. Налаштування. Закладка Заступники/ У вікні створення заміщення додано поля «Термін початку дії», «Термін закінчення дії».

2. СОІД №1392954. Документи.  Меню Вид/ додано пункт Види реєстрів (Alt+0), також додано Види реєстрів на Панель інструментів. 

3. СОІД №1430442. Документи. Розмежовано створення документів у розрізі журналів.

4. СОІД №1425498. Налаштування. Закладка Заступники/ У вихідні реквізити реєстру додано поля «Термін початку дії», «Термін закінчення дії».

 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 192.

У накопичувальний пакет також увійшло доопрацювання:
СОІД №1351842. Реалізована можливість в платіжних дорученнях в поле сума по F3 вибирати підставою договір. При підтягуванні такий платіжки в виписку банку, поля підстави рознесення суми відразу заповнюється обраним договором.