Выпущен пакет обновлений 7.09.033

Доработки в пакете обновления 7.09.033
(скачать обновление)


Заработная плата
  1. СОИД №761646. В ЛК/ЛС работников на закладке «Общие сведения» добавлена закладка «Дополнительные гарантии по трудоустройству». На этой закладке добавлена таблица: Категория граждан, Дата начала, Дата окончания, Вид документа, Номер документа, Кем выдан. Перенесены данные, в случае их наличия в базе, из поля ЛК/ЛС «Категория граждан (доп. гарантии трудоустройства)» на новую закладку. Для того чтобы эта закладка ЛС стала доступной, нужно: Учет труда и заработной платы/ Параметры/ Настройка/ Лицевой счет – Общие сведения: Отметить «Дополнительные гарантии по трудоустройству». На закладку «Дополнительные гарантии по трудоустройству ЛС для работников одной из следующих категорий, кроме 6-й нужно занести код категории, даты начала и окончания, документ, удостоверяющий принадлежность к категории. Категорії громадян: 1) один із батьків або особа, яка їх замінює і: має на утриманні дітей (дитину) віком до шести років; виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності); 2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 3) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу; 4) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування; 5) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу; 6) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років.
  2. СОИД №736044. Согласно МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 16.05.2013 № 271 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 2013 р.за № 841/23373 создан отчет: 432 FR «Звіт про громадян, які мають додаткові гарантії по працевлаштуванню»(R432_002.RPF). Отчет формируется на основании данных, внесенных в ЛС работников на закладке «Общие сведения» - «Дополнительные гарантии по трудоустройству». В форме настройки отчета есть параметр «Автоматичне заповнення даних осіб предпенсійного віку». Если этот параметр включен, то в отчет автоматически будут попадать работники, которым осталось менее 10 лет до пенсии (определение по дате рождения или полю ЛК/ЛС «Дата выхода на пенсию», в случае если работник должен выйти на пенсию раньше). Если включить параметр «Виводити список робітників», то после отчета будет сформирован список всех работников для проверки расчета численности и данных по работникам с дополнительными гарантиями по трудоустройству. Подробная инструкция по работе с отчетом прикреплена к срочному сообщению СОИД №766644.
  3. СОИД №759486. Внесены изменения в расчет страхового стажа. Согласно закону Украины от 19.11.2013 г. № 691-VII «О внесении изменения в статью 7 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными погребением»» необходимо засчитывать в страховой стаж, для назначения пособия по временной нетрудоспособности, период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в период с 01/01/2011. Указанная норма действует с 14/12/13.

Логистика
  1. СОИД №766938. Согласно Приказу Мининфраструктуры Украины от 05.12.2013 г. №983 реализована новая печатная форма "Товарно-транспортна накладна 1-ТН Додаток 7".