Конструктор ISpro – Застосування. Бізнес-Процеси

З появою в системі ISpro підсистеми Конструктор у користувачів з'явилися великі можливості не тільки щодо створення призначених для користувача модулів (вікон) і реєстрів для вирішення окремих функціональних завдань, а й можливості створення інтегрованих, комплексних рішень для різних областей застосування, типових рішень для різних галузей промисловості.

В системі ISpro завжди існували досить продумані і взаємопов'язані типи документів, на основі яких можна було вести необхідні на підприємстві бізнес-процеси. І такого роду бізнес-процеси були достатні для великої частини підприємств, напевно, для 60-70%.

Однак, навіть при наявності заздалегідь продуманих і системно налаштованих зв'язків документів і різноманітті можливостей (поля користувачів з реєстрами, програми калькуляцій документів, призначені для користувача види реєстрів, графічного представлення документообігу ...), для більш гнучкого налаштування бізнес-процесів і з взаємодією не тільки стандартних документів системи ISpro, функціональності системи ISpro може не вистачати.

З появою в підсистемі Конструктор спеціального компонента - дизайнера графів стало можливим створення індивідуальних бізнес-процесів, які можуть складатися з окремих документів і модулів, як стандартних, так і розроблених користувачем.

У комплексі з іншими можливостями Конструктора це дозволить оптимальним чином сформувати робоче місце користувача для загального контролю ходу виконання бізнес-процесу з відображенням усіх фаз виконання процесу і можливістю втручання в бізнес-процес з внесенням керуючих впливів.