Відомість розрахунку собівартості запасів. Загальні рекомендації

Ключовою задачею при роботі зі складським обліком в ISpro є розрахунок собівартості складських товарів. В зв’язку з великою кількістю питань від наших дилерів на рахунок найбільш правильної організації роботи зі складом та розрахунком ціни на підприємстві, пропонуються до уваги деякі рекомендації для вірного вибору методу оцінки товарів для підприємства та нюанси розрахунку собівартості товару по кожному з методів.

Як відомо, в ISpro підтримуються наступні методи розрахунку собівартості товару:

  • за собівартістю кожної одиниці;
  • за середньою собівартістю;
  • FIFO.

Відомість розрахунку собівартості в ISpro необхідна для актуалізації цін та сум в документах руху запасів та в залишках на складі. Якщо відомість має статус Закрита, це означає, що на склад зміни вносити в цьому періоді вже неможна та документи закриті для редагування.

Розрахунок собівартості проводиться в таких випадках:

  1. Якщо при роздрукуванні Оборотної відомості в запасах (наприклад звіт R398_001.RPF) було знайдено невідповідність по сумах;
  2. Якщо на підприємстві використовується метод За середньою собівартістю;
  3. Якщо на підприємстві використовується метод FIFO – за допомогою відомості розрахунку собівартості розраховується ціна залишку на складі.

Розглянемо приклади ведення обліку за різними методами оцінки.

Метод За собівартістю кожної одиниці

При даному методі оцінки собівартості запасів, по якій вартості товар прийшов на склад (заведена картка), по тій самій вартості і буде проводитись списання.

Відображення на складі: кожна картка з новою ціною створюється та відображається на складі окремо. Якщо є дві картки з одним артикулом, з однаковою ціною, але в них є різний набір значень атрибутів, то такі картки будуть вважатись різними.

Налаштування Об’єктів обліку при застосуванні методу За собівартістю кожної одиниці, див. Інструкція користувача, 06 Облік запасів

Перед початком роботи підприємства зі складом (до імпорту картотеки складського обліку) необхідно в налаштуванні Облік запасів на закладці Параметри позначити параметр Оперативний розрахунок цін вибуття запасів (Рис. 1).

Рис. 1 – Налаштування підсистеми Облік запасів для роботи з Відомістю розрахунку собівартості

Для запобігання розбіжності ціни в документах логістики (при обчисленні підсумкової суми з/без ПДВ) необхідно позначити параметри, що впливають на розрахунки.

Рис. 2 – Налаштування підсистеми Облік закупівель

Створення відомості розрахунку собівартості за необхідний період здійснюється в підсистемі Облік запасів, модуль Розрахунок собівартості запасів.

Рис. 3 – Створення відомості розрахунку собівартості за період

УВАГА! Змінювати кінцеву дату Відомості розрахунку собівартості неможна. Якщо необхідно змінити період розрахунку, потрібно видалити відомість та створити нову!

При роботі за методом За собівартістю кожної одиниці та з даним налаштуванням (позначка Щомісячний розрахунок собівартості, Рис. 1) немає необхідності перераховувати відомість. Коли закінчується введення документів за період, відомість необхідно розрахувати та закрити. Після цього документи не підлягають редагуванню. Якщо необхідно внести зміни в документах у закритому періоді, потрібно відкрити відомість, ввести зміни, розрахувати та закрити її.